Velkommen til sjøflyhåndboken

på mobil, brett og pc

Norges luftsportforbund (NLF), Ski- & sjøfly komiteen har utgitt denne oversikt over vann som kan benyttes av sjøfly i Norge. Vi har en lov i Norge som regulerer motorferdsel i utmark. Noen kommuner har frigjort enkelte vann og gitt tillatelse til bruk av fly med visse betingelser. Dette er offentliggort i Lovdata og her har vi plukket de vann som vi har funnet og vist de på Google map og her i denne håndboken. En del tips til sjø havner har vi også lagt ut her og kommer i Sjøflyhåndboken del 2.
Vi ønsker å komme med mer utfyllende opplysninger om hvert vann, så dersom du vil gi oss tilbakemelding, setter vi stor pris på det. Bruk gjerne kontakt skjema via Kontakt , nederst på hver side. Oppdateringer vil bli tilgjengelig på internett etter hvert.
Vi anbefaler at fartøysjefen også sjekker aktuelle områder med luftfartshinder : norgeskart.no luftfartshinder

NLF fraskriver seg ansvar for eventuelle feil i utgitte data. Alle presenterte data bygger på det vi har funnet i Lovdata på et bestemt tidspunkt. Vi tar forbehold om at data kan bli endret uten at vi har oppdaget dette. Det er opp til fartøysjefen selv å kontrollere opplysningene i denne håndbok og på selvstendig grunnlag tolke henviste forskrifter i lovdata eller kommunale skriv.
Redaktør: Mikael Aksdal, mikael@aksdal.no +47 908 62 901
NLF ski-& sjøfly komiteen, post@nlf.no .

Kjøpe sjøflyhåndboken ?
Sjøflyhåndboken del 1, innlandsvann, kan kjøpes hos NLF. Kr. 400,- pluss porto kr. 100.-
Send e-post : post@nlf.no merk: sjøflyhåndboken

Only seaplanes and canoes
can visit a wilderness and
leave no trace at all"