Restriksjons områder langs kysten

Restriksjons områder langs kysten

Flyforbud over Jomfruland-områdene under1000ft
Fylkesmannen i Telemark gjorde det kjent at Kongen i Statsråd 16. desember 2016 vedtok å opprette Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen og Raet landskapsvernområde.
Flyvning under 1000 ft innenfor hele dette området er forbudt.(Ytterstreken på kartet).Det er også tilsvarende områder rundt Færder og Ytre Hvaler. I enkelte fjordarmer i Sogn er det slike områder. Her er et kart som viser vernede områder
www.miljostatus.no eller denne: www.kart.naturbase.no/
Klikk på områdene for nærmere info og Lovdata.