120: Vangsvatnet, Voss

Type: Innlandsvann
GPS: 60° 37' 14.412", 6° 24' 5.616"
Koordinater: 60.62067, 6.40156
Elev: 47 m (154 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Strand

Notater

Radio: 123,50 Bømoen flyplass, (ENBM)
123,50 Voss SPB (sjøflybase)
Fuel: 100 LL på Bømoen. Ring for avtale.
MoGas fra Esso ved Kulturhuset.
Overnatting med plass for dokking på strand, ved
Voss Vandrerheim eller div hotell i sentrum.
Vær obs på vinsjbåt med 2000 ft wire til paraglider.
Unngå trafikk i ro-klubbens bane.
OBS! Lokal trafikk med hangglidere, fallskjerm og seilfly.
Unngå operasjon før kl 13 om søn og hellig dager.

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael

Kart

Vangsvatnet, Voss

N 60° 37' 14.412", E 6° 24' 5.616" (60.62067, 6.40156)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

Voss kommune: "Med heimel § 5 bokstav a i lova vert det gjeve løyve til landing og start med luftfartøy på Oppheimsvatnet og deler av Vangsvatnet (jf. soneinndeling). I Vangsvatnet er landing og start med luftfartøy er kun tillatt i sone 1." (Se sone kart )