3: Vuolitjávri / Nedrevann

Type: Innlandsvann
Region: Finnmark
GPS: 69° 54' 29.268", 24° 58' 36.228"
Koordinater: 69.90813, 24.97673
Elev: 62 m (205 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Ukjent

Notater

Radio: Banak twr 118,90 Atis 136,325

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael

Kart

Vuolitjávri / Nedrevann

N 69° 54' 29.268", E 24° 58' 36.228" (69.90813, 24.97673)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

Lovdata: § 1.Landingssteder På og ved Guollejávri/Fiskevann (i nedslagsfeltet til Luostejohka), Leaktojávri/Lektovann (i nedslagsfeltet til Stabburselva), Øvrevann ved Sgoganvarre (unntatt militært skytefelt) og på Nedrevann er det adgang til å foreta landing og start med luftfartøy.§ 2.FormålLanding og start med luftfartøy etter § 1 er bare tillatt i forbindelse med:a. Øvelsesflygingb. Transport av personer, bagasje og utstyr der dette ikke kan skje på alternative måter gjennom etablerte traseer. https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2006-12-20-1658?q=Porsanger+lu…