4: Bajitjávri / Øvrevann

Type: Innlandsvann
Region: Finnmark
GPS: 69° 50' 37.104", 25° 3' 4.428"
Koordinater: 69.84364, 25.05123
Elev: 70 m (229 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Ukjent

Notater

Radio: Banak twr 118,90 Atis 136,325
Fuel: ?
Taxi/Mat/Overnatting: ?

Sist oppdatert 2. juni 2017 av mikael

Kart

Bajitjávri / Øvrevann

N 69° 50' 37.104", E 25° 3' 4.428" (69.84364, 25.05123)

Kartbilder

Bajitjávri / Øvrevann

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

Lovdata: § 1.Landingssteder På og ved Guollejávri/Fiskevann (i nedslagsfeltet til Luostejohka), Leaktojávri/Lektovann (i nedslagsfeltet til Stabburselva), Øvrevann ved Sgoganvarre (unntatt militært skytefelt) og på Nedrevann er det adgang til å foreta landing og start med luftfartøy.§ 2.FormålLanding og start med luftfartøy etter § 1 er bare tillatt i forbindelse med:a. Øvelsesflygingb. Transport av personer, bagasje og utstyr der dette ikke kan skje på alternative måter gjennom etablerte traseer.https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2006-12-20-1658?q=Porsanger+lu…