48: Ulvsjøene - Trysil

Type: Innlandsvann
Region: Østlandet
GPS: 61° 16' 10.992", 11° 58' 41.484"
Koordinater: 61.26972, 11.97819
Elev: 521 m (1709 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Ukjent

Notater

To vann Nordre & søndre ligger øst om Osensjøen.

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi:
Mat:
Overnatting:

Sist oppdatert 19. oktober 2017 av mikael

Kart

Ulvsjøene - Trysil

N 61° 16' 10.992", E 11° 58' 41.484" (61.26972, 11.97819)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

Forskrifter til motorferdsellovens § 5 bokstav a
Det er tillatt for luftfartøy å foreta start og landing på følgende innsjøer:
1. Ulvsjøen
2. Osensjøen
3. Engersjøen.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1989-03-10-4693