26: Ulen, Lierne komm.

Type: Innlandsvann
GPS: 64° 9' 14.328", 13° 51' 32.76"
Koordinater: 64.15398, 13.8591
Elev: 345 m (1131 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Ukjent

Ulen i området ved industriområdet

Notater

Radio:
Fuel:
Mat:/overnatting:

Sist oppdatert 2. juni 2017 av mikael

Kart

Ulen, Lierne komm.

N 64° 9' 14.328", E 13° 51' 32.76" (64.15398, 13.8591)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTOR-OG LUFTFARTØY PÅ VANN OG VASSDRAG I LIERNE KOMMUNE.
Hjemmel:Fastsatt av Lierne kommunestyre d. m.2016 med hjemmel iLov av 10.juni 1977, nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag.
§ 6 Start og landing med luftfartøy(sjøfly)I følgende områder er det tillatt med start og landing med luftfartøy:a)Laksjøen i området utenfor Sandvikab)Tunnsjøen i området utenfor kraftstasjonenc)Kvesjøen i området ved Kvemotangend)Sandsjøen i området utenfor Lierne Gjestegårde)Lenglingen i området utenfor Devikasamt Mebygdaf)Ulen i området ved industriområdetStart og landing er bare tillatt i tidsrommet kl. 06:00-23:00.§ 7 DispensasjonEtter søknad kan det gis dispensasjon fra bestemmelsene i §§ 3 tredje ledd, 4 og 6.§ 8IkrafttredenDenne forskrift trer i kraft straks den er kunngjort i samsvarmed Fvl.§ 38. På samme tidspunkt oppheves "Forskrift for ferdsel med motorfartøy og start og landing med luftfartøy i Lierne kommune" vedtatt 19.12.96.