50: Hukusjøen

Type: Innlandsvann
Region: Østlandet
GPS: 60° 31' 13.08", 11° 56' 15.864"
Koordinater: 60.5203, 11.93774
Elev: 176 m (577 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Ukjent

Notater

Sist oppdatert 25. august 2017 av mikael

Kart

Hukusjøen

N 60° 31' 13.08", E 11° 56' 15.864" (60.5203, 11.93774)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1982-07-05-1530.
Til lovens § 5 b:
3. Landing og start med luftfartøy er tillatt på Hukusjøen, Glomma, Røgden og Skasen (unntatt Vesle-Skasen).