52: Skasen

Type: Innlandsvann
Region: Østlandet
GPS: 60° 23' 56.76", 12° 19' 0.12"
Koordinater: 60.3991, 12.3167
Elev: 267 m (876 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Ukjent

Notater

Sist oppdatert 24. juli 2017 av mikael

Kart

Skasen

N 60° 23' 56.76", E 12° 19' 0.12" (60.3991, 12.3167)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1982-07-05-1530.
Til lovens § 5 b:
3. Landing og start med luftfartøy er tillatt på Hukusjøen, Glomma, Røgden og Skasen (unntatt Vesle-Skasen).