53: Røgden

Type: Innlandsvann
Region: Østlandet
GPS: 60° 24' 24.156", 12° 32' 31.812"
Koordinater: 60.40671, 12.54217
Elev: 278 m (912 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Ukjent

Notater

Sist oppdatert 24. juli 2017 av mikael

Kart

Røgden

N 60° 24' 24.156", E 12° 32' 31.812" (60.40671, 12.54217)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1982-07-05-1530.
Til lovens § 5 b:
3. Landing og start med luftfartøy er tillatt på Hukusjøen, Glomma, Røgden og Skasen (unntatt Vesle-Skasen).