55: Sigernes sjøen

Type: Innlandsvann
Region: Østlandet
GPS: 60° 7' 39.36", 12° 1' 48.396"
Koordinater: 60.1276, 12.03011
Elev: 183 m (600 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Ukjent

Notater

Sist oppdatert 22. august 2017 av mikael

Kart

Sigernes sjøen

N 60° 7' 39.36", E 12° 1' 48.396" (60.1276, 12.03011)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1988-11-10-4846
Landing og start med luftfartøy er tillatt på Sigernessjøen, Møkeren og Skasen.