17: Botn, Rissa

Type: Innlandsvann
GPS: 63° 34' 44.832", 9° 58' 7.356"
Koordinater: 63.57912, 9.96871
Elev:
Landing: Tillatt
Brygge: Ukjent

OBS! Tidevann

Notater

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael

Kart

Botn, Rissa

N 63° 34' 44.832", E 9° 58' 7.356" (63.57912, 9.96871)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

Lovdata: Landing og start med luftfartøy på Botnen er tillatt.
Bruk av luftfartøy forøvrig må bare skje etter særskilt tillatelse på grunnlag av søknad med begrunnet behov.
Tillatelsen kan tidsbegrenses.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/fo…;