19: Granasjøen

Type: Innlandsvann
GPS: 62° 48' 26.928", 9° 40' 51.024"
Koordinater: 62.80748, 9.68084
Elev: 650 m (2132 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Ukjent

Notater

Radio:
Fuel: Oppdal ?
Taxi: / Mat: / Overnatting:

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael

Kart

Granasjøen

N 62° 48' 26.928", E 9° 40' 51.024" (62.80748, 9.68084)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

Lovdata: § 3.Luftfartøy. Med unntak av Granasjøen kan landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag bare finne sted etter tillatelse i henhold til lovens § 6.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2011-08-25-1303?q=motorferdsel…