45: Mjøsa - Gjøvik kommune

Type: Innlandsvann
Region: Østlandet
GPS: 60° 45' 35.568", 10° 46' 4.62"
Koordinater: 60.75988, 10.76795
Elev: 123 m (403 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Flytebrygge

OBS! Totenviken er naturreservat !

Notater

Radio: Stafsberget 130,275
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting: Gjøvik,

Toten kommune:
Totenvika naturreservat - Sundvika
Utløpet av Lenaelva ble opprettet som naturreservat i 1990 ved Kronprinsregentens resolusjon av 12. oktober.
Her er det et verneverdig fugle-, dyre- og planteliv. Et stort antall fugler hekker her, og for mange er det et sentralt stoppested på trekkruta.
Det er ferdselsbegrensninger til vanns under vårtrekket.

Sist oppdatert 1. juni 2017 av mikael

Kart

Mjøsa - Gjøvik kommune

N 60° 45' 35.568", E 10° 46' 4.62" (60.75988, 10.76795)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

Lovdata: Når det gjelder landing og start med luftfartøy gjelder en generell tillatelse til start og landing med småfly på Mjøsa. På Skumsjøen er det også tillatt med fly i tiden 1. januar til 30. april. På hverdager må starting og landing av fly skje mellom kl. 10.00 og 18.00 og på søn- og helligdager mellom kl. 12.00 og 18.00. Landingsstripens plassering skal fastsettes i samråd med kommunen.

Ytterligere informasjon:
Veg, park og friluftseksjonen, tlf 61 18 97 43

http://www.gjovik.kommune.no/teknisk-og-eiendom/veg-park-og-friluftsliv…