46: Storsjøen, N-Odal

Type: Innlandsvann
Region: Østlandet
GPS: 60° 22' 2.316", 11° 38' 53.916"
Koordinater: 60.36731, 11.64831
Elev: 130 m (426 ft)
Landing: Kun på islagt vann
Brygge: Ukjent

NB! Kun på isen med mikrofly !

Notater

(KUN på isen med mikrofly)
Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael

Kart

Storsjøen, N-Odal

N 60° 22' 2.316", E 11° 38' 53.916" (60.36731, 11.64831)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

Lovdata: § 5.Landing, letting samt taxing med mikrofly er tillatt innenfor angitt område på Storsjøen når det er islagt vann. Området kan ved behov ryddes for snø.
a) Området som er tillatt brukt for mikrofly ligger sydvest
for Stormoen. Området er rektangulært med bredde
300 m og lengde 500 m, orientert nord - sør.
Kartreferanser: Nord-Odal friluftskart, rutehenvisning
NE442002.
Adkomst til området er fra båtbrygga ved Garvik skole.
b) Det er tillatt å benytte traktor til snørydding på isen
innenfor angitt område.
c) På søndager er landing, letting og taxing med mikrofly,
og snørydding med traktor, ikke tillatt før klokken 12.00.
d) Det angitte området skal før bruk merkes og skiltes for
å opplyse om tillatelse til flyging med mikrofly og
til nødvendig snørydding.
e) Bruken av området skal foregå etter de lover og regler
som til enhver tid er gjeldende for flyging med mikrofly,
og i henhold til øvrig nasjonalt og kommunalt lov- og
regelverk.
f) Aktivitet utover normal treningsflyging, som stevner og
konkurranser, skal søkes om til Nord-Odal kommune.
Søknaden skal inneholde alle nødvendige opplysninger
for å bedømme omfanget av arrangementet.
Søknaden behandles i Naturforvaltningsutvalget.
g) Det er ikke tillatt å benytte landingsplassen for mikrofly
på Storsjøen etter 1. april eller 2. påskedag
dersom påsken faller seinere.