63: Bygdin

Type: Innlandsvann
Region: Jotunheimen
GPS: 61° 22' 25.32", 8° 18' 18.18"
Koordinater: 61.3737, 8.30505
Elev: 1057 m (3468 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Ukjent

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael

Kart

Bygdin

N 61° 22' 25.32", E 8° 18' 18.18" (61.3737, 8.30505)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

Lovdata: Landing og start med luftfartøy er tillatt
på vatna: Otrøvatnet, Tyin, Bygdin og Vangsmjøsa.
Dette gjeld både på ope og islagd vatn.
På Tyin er det likevel ikkje lov å lande innafor ei
sone på 3 km frå Tyinosen (avgrensing Smogelva
og Reikesteinsøddin).

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/lf…-
4874.html&emne=for-1988-05-15-356&&