65: Otrøvatnet, Filefjell

Type: Innlandsvann
Region: Jotunheimen
GPS: 61° 10' 51.996", 8° 11' 24"
Koordinater: 61.18111, 8.19
Elev: 971 m (3185 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Ukjent

Notater

Radio: 123,50
Vær: http://www.tyinfilefjell.no/kamera/weather/index.html
Webcam: http://www.webkameraerinorge.com/webcams.php?viewcam=1977
Fuel: MoGas i Tyin krysset Taxi:
Mat/Seng: Tyinkrysset www.tyin.no tlf. 6136 7800

Valdres F K og Hallingdal F K har fjell leir med
flyging på isen med motorfly, mikrofly og seilfly,
uka rundt 1. mai hvert år.

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael

Kart

Otrøvatnet, Filefjell

N 61° 10' 51.996", E 8° 11' 24" (61.18111, 8.19)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

Lovdata: Landing og start med luftfartøy er
tillatt på vatna Otrøvatnet, Tyin, Bygdin og
Vangsmjøsa. Dette gjeld både på ope og
islagd vatn. På Tyin er det likevel ikkje lov
å lande innafor ei sone på 3 km frå Tyinosen
(avgrensing Smogelva og Reikesteinsøddin).

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/lf…
-4874.html&emne=for-1988-05-15-356&&amp