66: Vangsmjøsa

Type: Innlandsvann
Region: Jotunheimen
GPS: 61° 8' 13.56", 8° 32' 47.148"
Koordinater: 61.1371, 8.54643
Elev: 466 m (1528 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Ukjent

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael

Kart

Vangsmjøsa

N 61° 8' 13.56", E 8° 32' 47.148" (61.1371, 8.54643)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

Lovdata: Landing og start med luftfartøy er tillatt
på vatna Otrøvatnet, Tyin, Bygdin og Vangsmjøsa.
Dette gjeld både på ope og islagd vatn. På Tyin er
det likevel ikkje lov å lande innafor ei sone på 3 km
frå Tyinosen
(avgrensing Smogelva og Reikesteinsøddin).

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/lf…-
4874.html&emne=for-1988-05-15-356&&amp