70: Tisleifjorden

Type: Innlandsvann
Region: Jotunheimen
GPS: 60° 50' 15.324", 9° 19.476"
Koordinater: 60.83759, 9.00541
Elev: 820 m (2690 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Strand

Notater

Radio: 123,50
Vær/webcam: http://www.oset.no/no/vaermelding/
Fuel:
Taxi:
Mat/seng: OSET hotell www.oset.no

Det er vanligvis Splash-In ved Oset i slutten av september hvert år

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael

Kart

Tisleifjorden

N 60° 50' 15.324", E 9° 19.476" (60.83759, 9.00541)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

Lovdata: Det vert gjeve generelt løyve til:
a. ferdsle med luftfartøy på - Tisleifjorden
(vestre del).http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-19990930-1101.html
Nord-Aurdal: Bestemmelser i medhold av
motorferdselloven § 5 (gjelder i den tiden
innsjøene er isfrie): Adgang til landing og
start med luftfartøy begrenses til
Strøndafjorden og Tisleifjorden.
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20000522-0519.html