73: Stolsvatnet / Djupvatnet

Type: Innlandsvann
GPS: 60° 45' 59.976", 8° 7.2"
Koordinater: 60.76666, 8.002
Elev: 1091 m (3579 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Ukjent

Notater

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Sist oppdatert 16. september 2020 av mikael

Kart

Stolsvatnet / Djupvatnet

N 60° 45' 59.976", E 8° 7.2" (60.76666, 8.002)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

Lovdata: I MEDHALD AV § 6:
løyve til landing og start med sjøfly på:
Ustevann/Sløddfjorden, Strandavatn, Pålsbufjorden, Halnefjorden, Stolsvassbassenget, Ustedalsfjorden, Holsfjorden

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-05-27-1113 (Oppdatert 27.05.2020)