77: Tingvollfjorden, Ål

Type: Innlandsvann
GPS: 60° 39' 4.608", 8° 41' 25.332"
Koordinater: 60.65128, 8.69037
Elev: 336 m (1102 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Ukjent

Notater

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Sist oppdatert 2. juni 2017 av mikael

Kart

Tingvollfjorden, Ål

N 60° 39' 4.608", E 8° 41' 25.332" (60.65128, 8.69037)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

Lovdata: Etter søknad kan det gjevast løyve til landing på andre stader enn på dei store vatna i Ål der det er tillatt (sjå under).Det er lov å lande og starte på følgjande vatn i Ål:
Rødungen (sør) - Stolsvassmagasinet i Djup - Rødungen (nord) - Strandafjorden (unnateke øvste 1/3 del, dvs nærmast Kleivi) - Flævatn/Gyrinosvatnet – Vatsfjorden – Bergsjøen - Tingvollfjorden
Kommunestyrevedtak august 1988 (k-sak 103/88)
http://www.aal.kommune.no/Tjenester/Natur-og-miljo/Motorferdsel-i-utmar…