93: Heddalsvatnet, Notodden

Type: Innlandsvann
GPS: 59° 33' 33.876", 9° 13' 27.192"
Koordinater: 59.55941, 9.22422
Elev: 16 m (52 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Flytebrygge

OBS ! Notodden Flyplass

Notater

Radio: Notodden Afis 118,80
Fuel: 100LL (MoGas 5 min)
Taxi: Notodden
Overnatting: Camping eller Notodden
BRUK av Notodden Sjøflybase (instruks på www.notodden-flyplass.no )
Følgende lokalt regelverk gjelder for sjøflyging Notodden:
Flyplasshåndbok, Notodden Sjøflyhavn
Kart sjøflyhavn start- og landingsområde med hinderflater

Sist oppdatert 2. juni 2017 av mikael

Kart

Heddalsvatnet, Notodden

N 59° 33' 33.876", E 9° 13' 27.192" (59.55941, 9.22422)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

Lovdata: Forskrift om Semsøyane naturreservat.pdf
Lovdata:3.0. Bruk av motorfartøy og luftfartøy i vassdrag i henhold til § 4, 3. ledd og § 5 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag:
3.Landing og start med luftfartøy er tillatt på Heddalsvannet og Tinnsjå. Det skal gis melding til kommunen om de flygninger som er foretatt og formålet med disse. Virksomhet tilknyttet sjøflyhavna ved Heddalsvannet skal foregå utenfor naturreservatets grenser.