94: Møsvatn, Tinn kommune

Type: Innlandsvann
GPS: 59° 50' 45.672", 8° 12' 45.432"
Koordinater: 59.84602, 8.21262
Elev: 918 m (3011 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Flytebrygge

Mye kommersiell trafikk med C-206

Notater

Radio: 123,50
Fuel: 100LL i jaktsesongen (Tormod Hellerud)
Taxi/Mat/Overnatting: Skinnarbu Hotell (ligger i Vinje kommune )
Grensa går midt i vannet, så det tar ikke lange tida å taxe fra "Tinn siden" og inn til bryggene. Litt kronglete å lande på Vinje sida er det ved Skinnarbu også, da det er satt opp en del gule staker der ifbm inntaket til kraftstasjonen. På våren er det håpløst å bruke bryggene pga lav vannstand. Vannstanden hjelper seg i slutten av juni, begynnelsen av juli (som regel).
OBS! Sommer kommersiell trafikk med C-206. Ta kontakt med Tormod Hellerud for å benytte flytebryggene. tormod.hellerud@gmail.com

Sist oppdatert 5. desember 2018 av mikael

Kart

Møsvatn, Tinn kommune

N 59° 50' 45.672", E 8° 12' 45.432" (59.84602, 8.21262)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

Lovdata: § 2.Landing og start med luftfartøy er tillate:
a) I dei delane av Tinnsjå og Møsvatn som ligg i Tinn kommune.
b) På Mårvatn ved Synken (inntil 2 km nord for Mår-dammen) og på Kalhovd-fjorden ved Stegaros (inntil 2 km søraust for vestre Stegaros) og Kalhovddammen, når formålet er naudsynt transport i samband med jakt, fiske og annan utmarksnæring.
c) I Hardangervidda nasjonalpark når dette skjer med heimel i verneforskrifta for nasjonalparken.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1997-10-16-1526?q=luftfart%C3%…