100: Fyresdalsvatnet

Type: Innlandsvann
GPS: 59° 10' 50.916", 8° 5' 5.064"
Koordinater: 59.18081, 8.08474
Elev: 280 m (918 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Strand

Notater

Radio: 122,15 Fyresdal
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting: Fyresdal Hotell

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael

Kart

Fyresdalsvatnet

N 59° 10' 50.916", E 8° 5' 5.064" (59.18081, 8.08474)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

Tillatelser: I medhald av motorferdsellovas §5a) har Fyresdal Kommune laga eigne føresegner om blant ana start/landing med sjøfly. Fyresvatn er namgitt i desse føresegnene, og ein kan såleis lande på Fyresvatn utan særskild løyve frå Fyresdal Kommune (eller andre instansar).
Velkomen til Fyresdal!
Med helsing
Aslak Momrak-Haugan
Skogbrukssjef
-----------------------------------------
Fyresdal Kommune
3870 Fyresdal
Tlf. 35067119 / 950 81 325
e-post: amh@fyresdal.kommune.no