101: Otra, Rysstad-Bjørgum

Type: Innlandsvann
GPS: 59° 5' 31.992", 7° 32' 44.556"
Koordinater: 59.09222, 7.54571
Elev: 240 m (787 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Ukjent

Notater

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael

Kart

Otra, Rysstad-Bjørgum

N 59° 5' 31.992", E 7° 32' 44.556" (59.09222, 7.54571)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

Lovdata: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1999-07-07-847 . 2. Det vert gjeve løyve til landing og start med sjøfly på Otra ved Rysstad - Bjørgum og på Flårenden