Sjøfly­håndboken

Velkommen til sjøflyhåndboken

( NB! en del vann oppdatert pr januar 2024 )

Norges luftsportforbund (NLF), Ski- & sjøfly komiteen har utgitt denne oversikt over vann som kan benyttes av sjøfly i Norge. Vi har en lov i Norge som regulerer motorferdsel i utmark. Noen kommuner har frigjort enkelte vann og gitt tillatelse til bruk av fly med visse betingelser. Dette er offentliggort i Lovdata og her har vi plukket de vann som vi har funnet og vist de på Google map og her i denne håndboken. En del tips til sjø havner har vi også lagt ut her og er i Sjøflyhåndboken del 2. Vi ønsker å komme med mer utfyllende opplysninger om hvert vann og hver havn, så dersom du vil gi oss tilbakemelding, setter vi stor pris på det. Bruk gjerne kontakt skjema via Kontakt , nederst på hver side. Oppdateringer vil bli tilgjengelig på internett etter hvert.

Vi anbefaler at fartøysjefen også sjekker aktuelle områder med luftfartshinder : norgeskart.no luftfartshinder

NLF fraskriver seg ansvar for eventuelle feil i utgitte data. Alle presenterte data bygger på det vi har funnet i Lovdata på et bestemt tidspunkt. Vi tar forbehold om at data kan bli endret uten at vi har oppdaget dette. Det er opp til fartøysjefen selv å kontrollere opplysningene i denne håndbok og på selvstendig grunnlag tolke henviste forskrifter i lovdata eller kommunale skriv.

Redaktør: Mikael Aksdal, mikael@aksdal.no +47 908 62 901
NLF ski-& sjøfly komiteen, post@nlf.no .

Kjøpe sjøflyhåndboken ?

Send e-post til post@nlf.no med navn, adresse og hvilke bøker du ønsker.
Pris kr. 400,- pluss porto kr. 100,- for sjøflyhåndboken del 1
Pris kr. 350,- pluss porto kr. 90,- for sjøflyhåndboken del 2
Bestilles begge er prisen kr. 600,- pluss porto kr. 200,-

Bøkene kan også utleveres i Møllergata 39 i Oslo mellom kl. 08 – 15.

Only seaplanes and canoes can visit a wilderness and leave no trace at all

Sjøflyhåndboken Sjøflyhåndboken