Google Map : Landingsplasser for sjøfly

« Landingsplasser for sjøfly 2017 » Google-map

NLF Ski- & sjøfly komiteen , (Edit:mikael@aksdal.no) har lagt ut kart over vann der det er lovlig å lande med sjøfly. All bruk på eget ansvar. Sjekk linkene til Lovdata for å bekrefte at dataene fortsatt er gyldig. For full glede av denne bør du ha en google konto. Lagre kartet til “mine kart”. Da kan det det for eks lettvint åpnes på mobilen og brukes sammen med gps. Det er link fra hvert vann og havn på googlemap til info i Sjøflyhåndboken, sjofly.nlf.no KLIKK på markør for mer info:

  • Gul markør interessante hav&fjord sjøfly plasser.
  • Rød markør innlandsvann med restriksjoner.
  • Grønn markør ligger i nasjonalpark eller i vernede områder og bør ikke benyttes.
  • Blå markør innlandsvann for almen bruk. Svenska sjöflygföreningen sina hamner med lys blå og gul. (http://www.swedishseaplane.se/sv/)

Her kan du laste ned VFR Guide Norge og her kan du finne IPPC.

KML fil format fra GoogleMap kan lett konverteres til GPX format for lasting til airnavPro/iPad eller Fly-is-Fun etc.

Kjøpe Sjøflyhåndboken ?
Sjøflyhåndboken del 1, innlandsvann, kan kjøpes hos NLF. Kr. 400,- pluss porto kr. 100.-
Send e-post : post@nlf.no merk: sjøflyhåndboken