Sjøfly­håndboken

Velkommen til sjøflyhåndboken

( NB! en del vann oppdatert pr januar 2024 )

Norges luftsportforbund (NLF), Ski- & sjøfly komiteen har utgitt denne oversikt over vann som kan benyttes av sjøfly i Norge. Vi har en lov i Norge som regulerer motorferdsel i utmark. Noen kommuner har frigjort enkelte vann og gitt tillatelse til bruk av fly med visse betingelser. Dette er offentliggort i Lovdata og her har vi plukket de vann som vi har funnet og vist de på Google map og her i denne håndboken. En del tips til sjø havner har vi også lagt ut her og er i Sjøflyhåndboken del 2. Vi ønsker å komme med mer utfyllende opplysninger om hvert vann og hver havn, så dersom du vil gi oss tilbakemelding, setter vi stor pris på det. Bruk gjerne kontakt skjema via Kontakt , nederst på hver side. Oppdateringer vil bli tilgjengelig på internett etter hvert.

Vi anbefaler at fartøysjefen også sjekker aktuelle områder med luftfartshinder : norgeskart.no luftfartshinder

NLF fraskriver seg ansvar for eventuelle feil i utgitte data. Alle presenterte data bygger på det vi har funnet i Lovdata på et bestemt tidspunkt. Vi tar forbehold om at data kan bli endret uten at vi har oppdaget dette. Det er opp til fartøysjefen selv å kontrollere opplysningene i denne håndbok og på selvstendig grunnlag tolke henviste forskrifter i lovdata eller kommunale skriv.

Redaktør: Mikael Aksdal, mikael@aksdal.no +47 908 62 901
NLF ski-& sjøfly komiteen, post@nlf.no .

Kjøpe sjøflyhåndboken ?

Send e-post til post@nlf.no med navn, adresse og hvilke bøker du ønsker.
Pris kr. 400,- pluss porto kr. 100,- for sjøflyhåndboken del 1
Pris kr. 350,- pluss porto kr. 90,- for sjøflyhåndboken del 2
Bestilles begge er prisen kr. 600,- pluss porto kr. 200,-

Bøkene kan også utleveres i Møllergata 39 i Oslo mellom kl. 08 – 15.

Only seaplanes and canoes can visit a wilderness and leave no trace at all

Sjøflyhåndboken Sjøflyhåndboken

Subsections of Sjøfly­håndboken

Google Map : Landingsplasser for sjøfly

« Landingsplasser for sjøfly 2017 » Google-map

NLF Ski- & sjøfly komiteen , (Edit:mikael@aksdal.no) har lagt ut kart over vann der det er lovlig å lande med sjøfly. All bruk på eget ansvar. Sjekk linkene til Lovdata for å bekrefte at dataene fortsatt er gyldig. For full glede av denne bør du ha en google konto. Lagre kartet til “mine kart”. Da kan det det for eks lettvint åpnes på mobilen og brukes sammen med gps. Det er link fra hvert vann og havn på googlemap til info i Sjøflyhåndboken, sjofly.nlf.no KLIKK på markør for mer info:

 • Gul markør interessante hav&fjord sjøfly plasser.
 • Rød markør innlandsvann med restriksjoner.
 • Grønn markør ligger i nasjonalpark eller i vernede områder og bør ikke benyttes.
 • Blå markør innlandsvann for almen bruk. Svenska sjöflygföreningen sina hamner med lys blå og gul. (http://www.swedishseaplane.se/sv/)

Her kan du laste ned VFR Guide Norge og her kan du finne IPPC.

KML fil format fra GoogleMap kan lett konverteres til GPX format for lasting til airnavPro/iPad eller Fly-is-Fun etc.

Kjøpe Sjøflyhåndboken ?
Sjøflyhåndboken del 1, innlandsvann, kan kjøpes hos NLF. Kr. 400,- pluss porto kr. 100.-
Send e-post : post@nlf.no merk: sjøflyhåndboken

Motorferdsel­loven

Lovdata: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977 nr. 82

Søknad om bruk av luftfartøy

Motorferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt, men motorferdselloven åpner for noen unntak som er beskrevet i loven og som er akseptert som allment anerkjente nytteformål. Kommunen har i oppgave å behandle søknader om motorferdsel i saker med formål ut over de som er akseptert i loven. Bruk gjerne skjema her: http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Sokna…

Restriksjoner

Vær oppmerksom på at i tillegg til nasjonalparker i fjellet, har vi nå fått fire vernede områder langs sørlandskysten. Det er også lignende i fjorder på vestlandet. I Sogn & Fjordane er det flere LVO (landskapsvern områder). Jostedalsbreen med Bøyaøyra, Breheimen med Vigdalen og Mørkridsdalen, Jotunheimen og Utladalen, Nærøyfjorden med Bleia-Storebotnen, Bleia og Grånosmyrane har forbud om flyging under 300 meter fra bakken og landing. De mindre naturreservatene har stort sett forbud mot landing. Pass på dette.

Her er et kart som viser vernede områder ( miljostatus.no ) eller denne: kart.naturbase.no
Klikk på områdene for nærmere info og Lovdata.

Ytre Hvaler, Færder, Jomfruland, Stråholmen og Raet nasjonalparker har restriksjoner med minimum flygehøyde på 300 m. Les mer

Generelt om sjøhavner

Kyst havner (Sjøflyhåndboken del 2)

Pr 2017 har vi forslag til havner fra Oslo til Møre & Romsdal

Norges luftsport forbund (NLF), Ski- & sjøfly komiteen har utgitt denne oversikt med tips til havner som benyttes av sjøfly i Norge. Vi ønsker å komme med mer utfyllende opplysninger om hver havn, så dersom du vil gi oss tilbakemelding, setter vi stor pris på det. Oppdateringer vil bli tilgjengelig på internett og på trykk etter hvert.

Vær oppmerksom på at det er en del restriksjons områder langs kysten og i fjordene. Naturvern områder og Landskaps vern områder hvor det ofte er 300m grense for overflyging og landings forbud

Vi anbefaler at fartøysjefen også sjekker aktuelle områder med norgeskart.no / luftfartshinder.

NLF fraskriver seg ansvar for eventuelle feil i utgitte data. Alle presenterte data bygger på det vi har funnet om restriksjons områder i Lovdata på et bestemt tidspunkt. Vi tar forbehold om at data kan bli endret uten at vi har oppdaget dette. Det er opp til fartøysjefen selv å kontrollere opplysningene i denne håndbok og på selvstendig grunnlag tolke henviste forskrifter i lovdata eller kommunale skriv.

Redaktør: Mikael Aksdal, mikael@aksdal.no +47 908 62 901
NLF ski-& sjøfly komiteen, post@nlf.no

Linker

Fortøyningstips

Signalflagg

Her vises et utvalg av 16 av 29 signalflagg til sjøs

Sjømerker

Sjømerker, seilingsleden:

Vindpølsen

Taxing i kraftig vind

Landingsplasser

Subsections of Landingsplasser

Sjøhavner Vestlandet - NORD

Åndalsnes Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 62° 33' 41.04", 7° 40' 22.512"
 • Koordinater: [62.5614 7.67292]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Radio:
Fuel:
Taxi/ Mat/Overnatting:
Brygge: SMÅBÅTHAVN www.molde-romsdalhavn.no

Sist oppdatert 18. januar 2019 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Angvik

Sjøhavn
 • GPS: 62° 53' 26.988", 8° 5' 16.764"
 • Koordinater: [62.89083 8.08799]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Fin gjestehavn, hotell, restaurant.

Sist oppdatert 18. januar 2019 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Årdal Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 61° 14' 3.84", 7° 42' 23.616"
 • Koordinater: [61.2344 7.70656]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio:
Fuel: MoGAS 5 MIN
Taxi:
Brygge: FLYTEBRYGGE
Mat:
Overnatting:

Sist oppdatert 18. januar 2019 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Arendal Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 58° 27' 24.768", 8° 45' 51.912"
 • Koordinater: [58.45688 8.76442]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

NB! Restriksjoner RAET landskapsvern område

Radio:
Fuel:
Taxi /Mat/Overnatting:
Brygge: FLYTEBRYGGE VED TYHOLMEN.
OBS ! FERGETRAFIKK !

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Jotunheimen

Arne Ivar Spb

Innlandsvann
 • GPS: 61° 7' 56.388", 8° 54' 39.852"
 • Koordinater: [61.13233 8.91107]
 • Elevasjon: 365 m (1197 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Strand
Note

Slidrefjorden

Arne Ivar Haugen, www.vpspes.com
+47 974 13 560, arne@vpspes.com, Tyinvegen 3170, 2967 Lomen.
Noen områder med lav vannstand. Radio : 123,50

Lovdata

071 Slidrefjorden. https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2015-11-12-1425 Start og landing med luftfartøy er tillate på Storfjorden og Slidrefjorden og den del av Øyangen og Strandefjorden som ligg i Vestre Slidre.

Sist oppdatert 12. juni 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Askvoll Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 61° 20' 47.868", 5° 3' 52.884"
 • Koordinater: [61.34663 5.06469]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi:
Brygge: FLYTEBRYGGE
Mat: ASKVOLL SJØBUER AS
Overnatting: ASKVOLL FJORDHOTELL

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Aurland

Sjøhavn
 • GPS: 60° 54' 41.508", 7° 11' 6.684"
 • Koordinater: [60.91153 7.18519]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Lovdata

Vær obs på grensen til Nærøyfjordens landskapsvernområde !
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Nærøyfjorden_dok/Planer%20og%…

Sist oppdatert 7. desember 2018 av mikael
Nordland og Trøndelag

Aursunden

Innlandsvann
 • GPS: 62° 40' 10.164", 11° 39' 7.128"
 • Koordinater: [62.66949 11.65198]
 • Elevasjon: 691 m (2267 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent
Note

OBS! Vannet ligger inne i Røros TMA

Radio: Røros Twr 120.40 Atis 136.350
Fuel: ENRO
Taxi/Mat/Overnatting: Røros
Ta gjerne kontakt med Røros Flyklubb: +47 958 45 061
OBS! Vannet ligger inne i Røros TMA
Anbefalte sandstrender ved Brekken flyplass Borgosen i øst og ved utløpet ved Moliga i vest.

Lovdata

Lovdata: Landing og start med luftfartøy er tillatt på Aursunden og Hittersjøen. Det er tillatt med landing og start med luftfartøy på alle vatn i kommunen i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi (rognuttak, prøvefiske m.m.). Tiltakene skal skje i samråd med hovedutvalg for Landbruk, plan og miljø.
http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010503-0528.html

Sist oppdatert 2. juni 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Austefjorden

Sjøhavn
 • GPS: 62° 3' 39.24", 6° 19' 30.576"
 • Koordinater: [62.0609 6.32516]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

grunt vann i elven

Sjøflyverktsted! www.aero-tec.no, tlf. 97099405 Jørn Inge Håvik

Sist oppdatert 18. januar 2019 av mikael
Finnmark

Bajitjávri / Øvrevann

Innlandsvann
 • GPS: 69° 50' 37.104", 25° 3' 4.428"
 • Koordinater: [69.84364 25.05123]
 • Elevasjon: 70 m (229 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: Banak twr 118,90 Atis 136,325
Fuel: ?
Taxi/Mat/Overnatting: ?

Lovdata

Lovdata: § 1.Landingssteder På og ved Guollejávri/Fiskevann (i nedslagsfeltet til Luostejohka), Leaktojávri/Lektovann (i nedslagsfeltet til Stabburselva), Øvrevann ved Sgoganvarre (unntatt militært skytefelt) og på Nedrevann er det adgang til å foreta landing og start med luftfartøy.§ 2.FormålLanding og start med luftfartøy etter § 1 er bare tillatt i forbindelse med:a. Øvelsesflygingb. Transport av personer, bagasje og utstyr der dette ikke kan skje på alternative måter gjennom etablerte traseer. https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2006-12-20-1658?q=Porsanger+lu

Sist oppdatert 2. juni 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Balestrand Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 61° 12' 30.852", 6° 32' 19.788"
 • Koordinater: [61.20857 6.53883]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

OBS ! Flere kraftspenn !

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi:
Brygge: HOTELL FLYTEBRYGGE
Mat: / Overnatting: KVIKNES HOTELL
Kart: OBS! FLERE KRAFT SPENN !!

Sist oppdatert 18. januar 2019 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Bekkjarvik Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 60° 27.072", 5° 12' 14.4"
 • Koordinater: [60.00752 5.204]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Radio:
Fuel:
Taxi:
Brygge: SMÅBÅTHAVN
Mat/Overnatting: BEKKJARVIK GJESTGIVERI *****

Sist oppdatert 9. august 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Bergen / Sandviken Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 60° 24' 34.596", 5° 19' 3.792"
 • Koordinater: [60.40961 5.31772]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio: Flesland TWR 119,10 APP 125,00
Brygge: Sandviken sjøflybrygge. Generelt ikke tillatt å lande indre havn i Bergen, (Gravdalsneset-Fagerneset) bortsett fra i Sandviken området, fra Skolten til Fagerneset (Biskopshavn).

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Bergfall

Sjøhavn
 • GPS: 63° 11' 37.752", 8° 34' 7.716"
 • Koordinater: [63.19382 8.56881]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Det var sjøflytreff her i 2012. Rolf Kircher (?) Campinghytter ?

Sist oppdatert 24. januar 2019 av mikael
Hardangervidda

Bergsjøen

Innlandsvann
 • GPS: 60° 42' 42.588", 8° 17' 46.932"
 • Koordinater: [60.71183 8.29637]
 • Elevasjon: 1081 m (3546 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: Det er lov å lande og starte på følgjande vatn i Ål:
Rødungen (sør) Stolsvassmagasinet i Djup Strandafjorden (unnateke øvste 1/3 del, dvs nærmast Kleivi) Flævatn/Gyrinosvatnet Vatsfjorden Bergsjøen Tingvollfjorden
https://lovdata.no/forskrift/2020-06-11-1365/§7

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Bjørnsund

Sjøhavn
 • GPS: 62° 53' 33.18", 6° 49' 27.192"
 • Koordinater: [62.89255 6.82422]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn
Note

OBS! Lave spenn !

Bjørnsund fiskevær er en skikkelig perle

Sist oppdatert 18. januar 2019 av mikael
Nordland og Trøndelag

Botn, Rissa

Innlandsvann
 • GPS: 63° 34' 44.832", 9° 58' 7.356"
 • Koordinater: [63.57912 9.96871]
 • Elevasjon:
 • Landing: ikke lenger tillatt. Det må søkes for hver tur
 • Docking: Ukjent
Note

OBS! Tidevann

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata:
Bruk av luftfartøy forøvrig må bare skje etter særskilt tillatelse på grunnlag av søknad med begrunnet behov.
Tillatelsen kan tidsbegrenses.\

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Jotunheimen

Breiddalsvatnet(øst)

Innlandsvann
 • GPS: 62° 39.78", 7° 36' 31.356"
 • Koordinater: [62.01105 7.60871]
 • Elevasjon: 898 m (2946 ft)
 • Landing: ukjent. ta kontakt med kommunen
 • Docking: Ukjent

Radio:
Webcam: http://www.skjaakhytteservice.no/webkamera-grotli/
Fuel:
Taxi: 959 50 940
Mat/seng:
http://www.grotli.no/ tlf: 6121 7474

Lovdata

Lovdata: Den austlege delen av Breidalsvatn, mellom dammen i austre enden av osen og ei line mellom austre enden av vegfyllinga i Hamsevika og ei vik på sørsida av vatnet (UTM 240771). Dette unnataket gjeld både ope og islagt vatn, når tilhøva tillet det.
Lovdata utdatert.

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Bunker Oil, Nørvevika

Sjøhavn
 • GPS: 62° 28' 13.656", 6° 10' 36.156"
 • Koordinater: [62.47046 6.17671]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

MoGas , 95 OKT, UTEN ALKOHOL

Sist oppdatert 16. januar 2019 av mikael
Jotunheimen

Bygdin

Innlandsvann
 • GPS: 61° 22' 25.32", 8° 18' 18.18"
 • Koordinater: [61.3737 8.30505]
 • Elevasjon: 1057 m (3468 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Webcam: https://jvb.no/webkamera-eidsbugarden
Fuel:
Taxi:
Mat/seng: https://fondsbu.dnt.no/ Tlf. 970 74 218

Lovdata

Lovdata: Landing og start med luftfartøy er tillatt
på vatna: Otrøvatnet, Tyin, Bygdin og Vangsmjøsa.
Dette gjeld både på ope og islagd vatn.
På Tyin er det likevel ikkje lov å lande innafor ei
sone på 3 km frå Tyinosen (avgrensing Smogelva
og Reikesteinsøddin).
https://lovdata.no/forskrift/2002-06-27-4874

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Cornelius Sjømatrestaurant På Holmen

Sjøhavn
 • GPS: 60° 19' 46.956", 5° 10' 10.128"
 • Koordinater: [60.32971 5.16948]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

obs inne i ENBR TMA

Radio: Flesland TWR 119.10
Brygge: Katlavika 14, 5177 Bjørøyhamn tel +47 56 33 48 80
http://www.corneliusrestaurant.no

Sist oppdatert 18. januar 2019 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Dampen Servingstad, Davik

Sjøhavn
 • GPS: 61° 53' 20.652", 5° 33' 3.312"
 • Koordinater: [61.88907 5.55092]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Dampen serveringstad på FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100071139833748&__cft__[0]=AZVgu9dPSkPxMRZ6qxrduIue6CXZJoXw5gc1-iZsUCenKk3WJuoYrCdq4dOsa_9JDegchDPkcPqZtayoUkkoz-RC_mwiRIY8XW4tGSUxSs2I-w2TcCpJsON4jjEJGYs_2iH8UGhmwXZQUy9li8TNU1vpUToPyBHBaC-oGc_fVKKlSr8uNFCY3pVnLz0JRc98BTk45VQjrAoRhvsYVElRV9IX&__tn__=-]K-R

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Drammen Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 59° 44' 25.728", 10° 14' 16.368"
 • Koordinater: [59.74048 10.23788]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio: HOKKSUND 122,175
Fuel:
Taxi:
Brygge: PRIVAT
Mat: / Overnatting: DRAMMEN

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Eidfjord Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 60° 28' 14.7", 7° 3' 41.256"
 • Koordinater: [60.47075 7.06146]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

Lokal sports sjøfly trafikk fra Simadalen LN-YAV

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi:
Brygge: BRYGGER VED HOTELL OG I SMÅBÅTHAVN
Mat: / Overnatting: HOTELLER OG KAFEER\

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Eknesvågen Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 60° 36' 10.584", 5° 26' 30.984"
 • Koordinater: [60.60294 5.44194]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

OBS ! 20 moh Spenn inne i vågen.

Radio: 123,50 Flesland 125,00
Fuel: NIL
Taxi:
Brygge: FLYTEBRYGGE
Mat: / Overnatting: NIL

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Østlandet

Engeren

Innlandsvann
 • GPS: 61° 37' 41.736", 12° 1' 20.496"
 • Koordinater: [61.62826 12.02236]
 • Elevasjon: 472 m (1548 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: Den del av Engeren som ligger i Engerdal kommune.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20010515-0600.html

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Fedje Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 60° 46' 53.904", 4° 42' 43.92"
 • Koordinater: [60.78164 4.7122]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

OBS! FERGE TRAFIKK INNE I VÅGEN, BØLGE-PROBLEM!

Radio: 123,50
Fuel: NIX
Taxi: NIX
Brygge: FLYTEBRYGGE
Mat: Pernillekafeen / Losen er stengt
Overnatting: ??
NOTE: OBS! FERGE TRAFIKK INNE I VÅGEN, BØLGE-PROBLEM!

Sist oppdatert 18. januar 2019 av mikael
Østlandet

Femunden V/elgå

Innlandsvann
 • GPS: 62° 10' 1.92", 11° 56' 29.436"
 • Koordinater: [62.1672 11.94151]
 • Elevasjon: 662 m (2172 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting: Bryggeloftet

Lovdata

Lovdata: Landing og start med motordrevet luftfartøy er tillatt på Femund ved Femundshytten, Haugen, Elgå og Femundsenden. På Langsjøen ved Johnsgård, på Grøvelsjøen ved Sylen, på Vurrusjøen, lille Engeren og den del av Engeren som ligger i Engerdal kommune.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20010515-0600.html

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Østlandet

Femunden, Haugen Gård

Innlandsvann
 • GPS: 62° 17' 50.46", 11° 57' 44.172"
 • Koordinater: [62.29735 11.96227]
 • Elevasjon: 662 m (2172 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat /Overnatting:
Haugen Gård http://www.ut.no/hytte/3.1360/

Lovdata

Lovdata: Landing og start med motordrevet luftfartøy er tillatt på Femund ved Femundshytten, Haugen, Elgå og Femundsenden. På Langsjøen ved Johnsgård, på Grøvelsjøen ved Sylen, på Vurrusjøen, lille Engeren og den del av Engeren som ligger i Engerdal kommune.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20010515-0600.html

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Østlandet

Femundsenden

Innlandsvann
 • GPS: 61° 55' 26.688", 11° 55' 2.316"
 • Koordinater: [61.92408 11.91731]
 • Elevasjon: 662 m (2172 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting: Femundtunet Femundpark

Lovdata

Lovdata: Landing og start med motordrevet luftfartøy er tillatt på Femund ved Femundshytten, Haugen, Elgå og Femundsenden. På Langsjøen ved Johnsgård, på Grøvelsjøen ved Sylen, på Vurrusjøen, lille Engeren og den del av Engeren som ligger i Engerdal kommune.
http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010515-0600.html

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Østlandet

Femundshytta

Innlandsvann
 • GPS: 62° 18' 43.776", 11° 54' 55.296"
 • Koordinater: [62.31216 11.91536]
 • Elevasjon: 662 m (2172 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/ Overnatting:
http://www.femundshytten.no/

Lovdata

Lovdata: Landing og start med motordrevet luftfartøy er tillatt på Femund ved Femundshytten, Haugen, Elgå og Femundsenden. På Langsjøen ved Johnsgård, på Grøvelsjøen ved Sylen, på Vurrusjøen, lille Engeren og den del av Engeren som ligger i Engerdal kommune.
http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010515-0600.html

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Finnøy

Sjøhavn
 • GPS: 62° 48' 11.988", 6° 30' 35.208"
 • Koordinater: [62.80333 6.50978]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Finnøy Havstuer 6487 Harøy +47 71 27 58 50

Sist oppdatert 18. januar 2019 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Fitjar Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 59° 55' 5.628", 5° 18' 52.668"
 • Koordinater: [59.91823 5.31463]
 • Elevasjon: 0 m ( ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio: SØRSTOKKEN INFO 120,20
Fuel:
Taxi:
Brygge: FLYTEBRYGGE
Mat:
Overnatting:

Sist oppdatert 1. september 2017 av mikael
Hardangervidda

Fjærekilen I Norsjø, Skien

Innlandsvann
 • GPS: 59° 11' 17.664", 9° 31' 59.232"
 • Koordinater: [59.18824 9.53312]
 • Elevasjon: 16 m (52 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 119,20 Geiteryggen trafikk
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting: Skien
Geiteryggen Flyplass ENSN frq: 119,20
http://www.grenlandluftsportssenter.no/index.php
Skoleflyging med sjøfly forekommer i hele Norsjø. Bl.a. LN-NFW (Rød C-172)

Lovdata

Lovdata: 1. Fjærekilen i Norsjø tillates benyttet som fast landings- og startsted for luftfartøy i Skien kommune. Dette må skje etter nærmere anvisning av byingeniøren.
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960111-0146.html

Sist oppdatert 9. juni 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Flåm

Sjøhavn
 • GPS: 60° 51' 53.136", 7° 7' 26.688"
 • Koordinater: [60.86476 7.12408]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn
Note

OBS Nærøyfjorden LVO like ved

Flåm er et eventyr ! Du MÅ prøve løypestengen , eller ZIPLINE som det nå heter:
Opplev Flåm Zipline, den lengste ziplinen i norden på hele 1381 meter. Kjenn pulsen stige når du setter utfor det 305 meter høye stupet ved Vatnahalsen i nærheten av Bergensbanen og Flåmsbana. Ziplinen stopper i Kårdalen ved “Rallarrosa Stølsysteri” i den øverste delen av Flåmsdalen. Velkommen til en RÅ opplevelse!

Lovdata

Vær obs på grensen til Nærøyfjordens landskapsvernområde
https://www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden/verneomrader/naeroyfjorden-landskapsvernomrade

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Hardangervidda

Flårenden

Innlandsvann
 • GPS: 59° 8' 12.444", 7° 31' 53.508"
 • Koordinater: [59.13679 7.53153]
 • Elevasjon: 270 m (885 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi /Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1999-07-07-847 . 2. Det vert gjeve løyve til landing og start med sjøfly på Otra ved Rysstad - Bjørgum og på Flårenden

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Florø Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 61° 36' 2.736", 5° 1' 50.52"
 • Koordinater: [61.60076 5.0307]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Radio: FLORØ AFIS 119,20 ATIS 124,625
Fuel:
Taxi:
Brygge: FLERE BRYGGER
Mat: / Overnatting: SENTRALT

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Hardangervidda

Fønnebøfjorden

Innlandsvann
 • GPS: 60° 15' 32.76", 8° 53' 28.932"
 • Koordinater: [60.2591 8.89137]
 • Elevasjon: 459 m (1505 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat:
Overnatting:
Enkel campingplass, Persgård Camping.

Lovdata

Lovdata: § 2.Landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag
Landing og start med luftfartøy er tillatt på/fra følgende vann: Norefjorden, Kravikfjorden, Pålsbufjorden, Tunhovdfjorden, Sønstevann, Fønnebøfjorden, Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn.
Landing og start med helikopter er tillatt ved disse stedene: Imingfjell turistheim/Sønstevann dam, Solheimstulen, Halne dam, Bruseter bru i Imingdalen, politihytta i Hvalptjønndalen, Tormodlægeret, fjellstyrehytta ved Kolven, Lometjern, Fjellstyrehytta i Lågaroshøgda, Kilevika, Storfisketjern, utløpet av Langebuåni, Langebueggi, Langebutjønnan, Grothalsen, Bromlebu/Kaggeli og innen 100 m fra Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-12-02-1537

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Førde Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 61° 27' 24.516", 5° 50' 6.396"
 • Koordinater: [61.45681 5.83511]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio: 123,50 (BRINGELAND AFIS 118,450)
Fuel:
Taxi:
Brygge: GML BETONG FLYTEKAI (TAXE LANGS LAND NORDSIDEN I ELVEN, - MINDRE STRØM)
Mat: / Overnatting: FØRDE SENTRUM
Juni-17: Det er en ny sandbanke ved utløpet av Jølstra rett utenfor den røde bua akkurat mellom sjø og elv, Med et våkent øye så kan du se det i strømmen .På fjære sjø er det tørt land der

Sist oppdatert Januar 2024 av mikael
Hardangervidda

Fyresdalsvatnet

Innlandsvann
 • GPS: 59° 10' 50.916", 8° 5' 5.064"
 • Koordinater: [59.18081 8.08474]
 • Elevasjon: 280 m (918 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Strand

Radio: 122,15 Fyresdal
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting: Fyresdal Hotell

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-01-29-177
§ 4.Landing og start med luftfartøy
Landing og start med luftfartøy er tillate på Fyresvatn og Skredevatn.
—————————————–
Fyresdal Kommune
3870 Fyresdal

Sist oppdatert 5. februar 2021 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Geiranger

Sjøhavn
 • GPS: 62° 6' 10.188", 7° 12' 16.812"
 • Koordinater: [62.10283 7.20467]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn
Sist oppdatert 18. januar 2019 av mikael
Hardangervidda

Geitvatn

Innlandsvann
 • GPS: 60° 12' 1.512", 7° 52' 20.28"
 • Koordinater: [60.20042 7.8723]
 • Elevasjon: 1197 m (3927 ft)
 • Landing: Ikke tillatt
 • Docking: Ukjent
Note

OBS ! Hardangervidda nasjonalpark - Ikke lande her.

OBS! Vannet ligger i Hardangervidda nasjonalpark.
Du bør ikke lande her!

Lovdata

Lovdata: § 2.Landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag
Landing og start med luftfartøy er tillatt på/fra følgende vann: Norefjorden, Kravikfjorden, Pålsbufjorden, Tunhovdfjorden, Sønstevann, Fønnebøfjorden, Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn.
Landing og start med helikopter er tillatt ved disse stedene: Imingfjell turistheim/Sønstevann dam, Solheimstulen, Halne dam, Bruseter bru i Imingdalen, politihytta i Hvalptjønndalen, Tormodlægeret, fjellstyrehytta ved Kolven, Lometjern, Fjellstyrehytta i Lågaroshøgda, Kilevika, Storfisketjern, utløpet av Langebuåni, Langebueggi, Langebutjønnan, Grothalsen, Bromlebu/Kaggeli og innen 100 m fra Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn. https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-12-02-1537

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Østlandet

Glomma (grue Kommune)

Innlandsvann
 • GPS: 60° 29' 55.176", 12° 3' 5.94"
 • Koordinater: [60.49866 12.05165]
 • Elevasjon: 150 m (492 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Lovdata

Til lovens § 5 b:
3. Landing og start med luftfartøy er tillatt på Hukusjøen, Glomma, Røgden og Skasen (unntatt Vesle-Skasen).
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1982-07-05-1530

Sist oppdatert 24. juli 2017 av mikael
Nordland og Trøndelag

Granasjøen

Innlandsvann
 • GPS: 62° 48' 26.928", 9° 40' 51.024"
 • Koordinater: [62.80748 9.68084]
 • Elevasjon: 650 m (2132 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel: Oppdal ?
Taxi: / Mat: / Overnatting:

Lovdata

Lovdata: § 3.Luftfartøy. Med unntak av Granasjøen kan landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag bare finne sted etter tillatelse i henhold til lovens § 6.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2011-08-25-1303?q=motorferdsel

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Grimstad Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 58° 20' 26.088", 8° 35' 49.092"
 • Koordinater: [58.34058 8.59697]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio:
Fuel:
Taxi/ Mat/Overnatting:
Brygge: FLYTEBRYGGER

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Østlandet

Grøvelsjøen V/sylen

Innlandsvann
 • GPS: 62° 9' 35.028", 12° 14' 55.824"
 • Koordinater: [62.15973 12.24884]
 • Elevasjon: 762 m (2500 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: Landing og start med motordrevet luftfartøy er tillatt på Femund ved Femundshytten, Haugen, Elgå og Femundsenden. På Langsjøen ved Johnsgård, på Grøvelsjøen ved Sylen, på Vurrusjøen, lille Engeren og den del av Engeren som ligger i Engerdal kommune.
http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010515-0600.html

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Finnmark

Guollejávri/ Fiskevann

Innlandsvann
 • GPS: 69° 58' 59.7", 25° 22' 49.08"
 • Koordinater: [69.98325 25.3803]
 • Elevasjon: 514 m (1686 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: Banak twr 118,90 Atis 136,325

Lovdata

Lovdata: § 1.Landingssteder På og ved Guollejávri/Fiskevann (i nedslagsfeltet til Luostejohka), Leaktojávri/Lektovann (i nedslagsfeltet til Stabburselva), Øvrevann ved Sgoganvarre (unntatt militært skytefelt) og på Nedrevann er det adgang til å foreta landing og start med luftfartøy.§ 2.FormålLanding og start med luftfartøy etter § 1 er bare tillatt i forbindelse med:a.Øvelsesflyging b.Transport av personer, bagasje og utstyr der dette ikke kan skje på alternative måter gjennom etablerte traseer.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2006-12-20-1658?q=Porsanger+lu

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Hardangervidda

Gyrinosvatnet

Innlandsvann
 • GPS: 60° 49' 51.06", 8° 13' 15.924"
 • Koordinater: [60.83085 8.22109]
 • Elevasjon: 1109 m (3638 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: Det er lov å lande og starte på følgjande vatn i Ål:
Rødungen (sør) - Stolsvassmagasinet i Djup - Strandafjorden (unnateke øvste 1/3 del, dvs nærmast Kleivi) - Flævatn/Gyrinosvatnet
Vatsfjorden – Bergsjøen – Tingvollfjorden.
Kommunestyrevedtak https://lovdata.no/forskrift/2020-06-11-1365/§7

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Håholmen

Sjøhavn
 • GPS: 63° 1' 19.02", 7° 22' 59.34"
 • Koordinater: [63.02195 7.38315]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

HÅHOLMEN Supert middag/lunsj-sted. Enkel adkomst til flytebrygge. Fiskesuppen anbefales!

Sist oppdatert 18. januar 2019 av mikael
Hardangervidda

Halne fjorden

Innlandsvann
 • GPS: 60° 24' 11.3436", 7° 42' 34.5312"
 • Koordinater: [60.403151 7.709592]
 • Elevasjon: 1126 m (3694 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Lovdata

Lovdata: I MEDHALD AV § 6:
løyve til landing og start med sjøfly på:
Ustevann/Sløddfjorden, Strandavatn, Pålsbufjorden, Halnefjorden, Stolsvassbassenget, Ustedalsfjorden, Holsfjorden
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-05-27-1113 (Oppdatert 27.05.2020)

Sist oppdatert 16. september 2020 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Halsvikvågen Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 60° 50' 38.652", 5° 5' 49.056"
 • Koordinater: [60.84407 5.09696]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel: NIL
Taxi: NIL
Brygge: BRYGGE
Mat: / Overnatting: 10 min å gå til Vidsyn hotell & restaurant i Sløvåg. www.vidsynhotell.no

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Hardbakke / Solund Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 61° 4' 23.916", 4° 50' 12.228"
 • Koordinater: [61.07331 4.83673]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio: 123,50
Fuel: Kanskje MOGAS
Taxi: NIL
Brygge: FLYTEBRYGGE
Mat: Skafferiet mat
Overnatting: SOLUND GJESTEGÅRD

Sist oppdatert 18. januar 2019 av mikael
Hardangervidda

Hartevann, Hovden

Innlandsvann
 • GPS: 59° 31' 38.532", 7° 21' 31.68"
 • Koordinater: [59.52737 7.3588]
 • Elevasjon: 758 m (2486 ft)
 • Landing: Kun ved avtale
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,60 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:
Tillatelser: OBS ! Fjellfly helikopter trafikk:
PPR Fjellfly as tel. 452 06 888
5.3 SJØFLYHAVNDATA HOVDEN
5.3.1 RADIOFREKVENS OG KALLESIGNAL
123,6 MHZ, HOVDEN SJØFLYHAVN
5.3.2 ANVENDELSESOMRÅDE
Sjøflyhavnen kan kun benyttes for VFR ops. i dagslys og for sjøfly med største tillatte startmasse på 5.700 kg.
5.3.3 REFERANSEPUNKT LANDINGSOMRÅDE
59.31.45 N - 7.20.59 E (Midtpukt av plassen)
Baneretning: 33 og 15
5.3.4 PLASSHØYDE 2.307 ft.
5.3.5 DIMENSJONER OG DATA
Lengde: 1.200 m (Tilgjengelig 3.000 m)
Bredde: 100 m (Tilgjengelig 400 m)
5.3.6 HINDERE ( Se hinderkart kap. 6)
33: 1000m fra baneende ligger en kolle med høyde 70 m. (213 ft.)
Ved avgang med tungt fly må en svak venstre sving (5-10gr.) utføres under utflyging.
15: 3,5 km. fra bane-ende ligger en kolle med høyde 188m (571 ft.)
ved avgang med tungt fly bør man ved passering av strandkanten svinge venstre for å følge elveleiet /dalføret som er hinderfritt.
Ved taxiing på vannet skal man være klar over skjær i vannet. (Ref. kart kap. 6)
5.3.7 AVBRUTT LANDING
15: Avbrutt landing skal skje senest 90 gr. ut for Fiskeholmen
5.3.8 VIND- OG VÆRFORHOLD
Ved vind kan det oppstå kompliserte turbulente forhold, spesielt ved vinder fra vestlig kant
Vind fra sørlig og nordlig kant gir normalt ingen problemer.
I månedene september/ oktober/november kan det oppstå morgentåke over vannet ved klarvær/høytrykk.

Lovdata

Tillatelser: OBS ! Fjellfly helikopter trafikk:
PPR Fjellfly as tel. 452 06 888

Sist oppdatert 13. september 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Haugesund Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 59° 24' 15.768", 5° 16' 21.9"
 • Koordinater: [59.40438 5.27275]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio: KARMØY 125,50
Fuel:
Taxi:
Brygge:
Mat:
Overnatting:

Sist oppdatert 9. august 2017 av mikael
Hardangervidda

Heddalsvatnet, Notodden

Innlandsvann
 • GPS: 59° 33' 33.876", 9° 13' 27.192"
 • Koordinater: [59.55941 9.22422]
 • Elevasjon: 16 m (52 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

OBS ! Notodden Flyplass

Radio: Notodden Afis 118,80
Fuel: 100LL (MoGas 5 min)
Taxi: Notodden
Overnatting: Camping eller Notodden
BRUK av Notodden Sjøflybase (instruks på www.notoddenlufthavn.no )\

Lovdata

Lovdata: Forskrift om Semsøyane naturreservat.pdf
Lovdata:3.0. Bruk av motorfartøy og luftfartøy i vassdrag i henhold til § 4, 3. ledd og § 5 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag:
3.Landing og start med luftfartøy er tillatt på Heddalsvannet og Tinnsjå. Det skal gis melding til kommunen om de flygninger som er foretatt og formålet med disse. Virksomhet tilknyttet sjøflyhavna ved Heddalsvannet skal foregå utenfor naturreservatets grenser.

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Helgeroa Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 58° 59' 37.356", 9° 51' 5.904"
 • Koordinater: [58.99371 9.85164]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn
Note

OBS! Sjøflytrafikk fra Bassebo SPB i Langevatnet.

Radio:
Fuel:
Taxi/ Mat/Overnatting:
Brygge: SMÅBÅTHAVN

Sist oppdatert 8. august 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Hellesylt

Sjøhavn
 • GPS: 62° 4' 55.272", 6° 52' 18.984"
 • Koordinater: [62.08202 6.87194]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Hellesylt Info

Sist oppdatert 18. januar 2019 av mikael
Hardangervidda

Hettefjorden

Innlandsvann
 • GPS: 60° 10' 18.876", 8° 1' 48.504"
 • Koordinater: [60.17191 8.03014]
 • Elevasjon: 1231 m (4038 ft)
 • Landing: Ikke tillatt
 • Docking: Ukjent
Note

Hardangervidda Nasjonalpark - ikke land her

OBS! Vannet ligger i Hardangervidda nasjonalpark.
Du bør ikke lande her!

Lovdata

Lovdata: § 2.Landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag
Landing og start med luftfartøy er tillatt på/fra følgende vann: Norefjorden, Kravikfjorden, Pålsbufjorden, Tunhovdfjorden, Sønstevann, Fønnebøfjorden, Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn.
Landing og start med helikopter er tillatt ved disse stedene: Imingfjell turistheim/Sønstevann dam, Solheimstulen, Halne dam, Bruseter bru i Imingdalen, politihytta i Hvalptjønndalen, Tormodlægeret, fjellstyrehytta ved Kolven, Lometjern, Fjellstyrehytta i Lågaroshøgda, Kilevika, Storfisketjern, utløpet av Langebuåni, Langebueggi, Langebutjønnan, Grothalsen, Bromlebu/Kaggeli og innen 100 m fra Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-12-02-1537

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Nordland og Trøndelag

Hittersjøen, Røros

Innlandsvann
 • GPS: 62° 35' 25.512", 11° 25' 5.808"
 • Koordinater: [62.59042 11.41828]
 • Elevasjon: 672 m (2204 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent
Note

OBS! Vannet ligger inne i Røros TMA

Radio: ENRO twr 120.40 Atis 136,35
Fuel: Røros
OBS! Vannet ligger inne i Røros TMA
Taxi: / Mat: / Overnatting: Røros
Ta gjerne kontakt med Røros Flyklubb: +47 958 45 061
Anbefalte fortøying i vestre ende av sjøen på nordsiden av utløpet, ved vann rense anlegget.

Lovdata

Lovdata: Landing og start med luftfartøy er tillatt på Aursunden og Hittersjøen. Det er tillatt med landing og start med luftfartøy på alle vatn i kommunen i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi (rognuttak, prøvefiske m.m.). Tiltakene skal skje i samråd med hovedutvalg for Landbruk, plan og miljø.
http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010503-0528.html

Sist oppdatert 1. juni 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Hjellestad Marina Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 60° 15' 23.724", 5° 14' 20.76"
 • Koordinater: [60.25659 5.2391]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn
Note

NOTE: NÆR INNFLYGINGEN TIL FLESLAND (FINALE 35)

Radio: FLESLAND TWR 119.10
Fuel: MOGAS
Brygge: FLYTEBRYGGE
Mat/Overnatting:\

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Holmestrand Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 59° 29' 28.32", 10° 19' 9.3"
 • Koordinater: [59.4912 10.31925]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Radio:
Fuel:
Taxi/ Mat/Overnatting:
Brygge: SMÅBÅTHAVN

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Hardangervidda

Holsfjorden, Hol

Innlandsvann
 • GPS: 60° 36' 39.06", 8° 18' 30.816"
 • Koordinater: [60.61085 8.30856]
 • Elevasjon: 542 m (1778 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: I MEDHALD AV § 6:
løyve til landing og start med sjøfly på:
Ustevann/Sløddfjorden, Strandavatn, Pålsbufjorden, Halnefjorden, Stolsvassbassenget, Ustedalsfjorden, Holsfjorden
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-05-27-1113 (Oppdatert 27.05.2020)

Sist oppdatert 16. september 2020 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Høvåg I Blindleia Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 58° 9' 29.844", 8° 15' 44.028"
 • Koordinater: [58.15829 8.26223]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

OBS ! STRØMLEDNING ØST I BLIKFJORDEN

Radio:
Fuel:
Taxi/ Mat/Overnatting:
Brygge: PRIVATE BRYGGER.
OBS ! STRØMLEDNING ØST I BLIKFJORDEN

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Østlandet

Hukusjøen

Innlandsvann
 • GPS: 60° 31' 13.08", 11° 56' 15.864"
 • Koordinater: [60.5203 11.93774]
 • Elevasjon: 176 m (577 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1982-07-05-1530.
Til lovens § 5 b:
3. Landing og start med luftfartøy er tillatt på Hukusjøen, Glomma, Røgden og Skasen (unntatt Vesle-Skasen).

Sist oppdatert 25. august 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Husnes Søral Fabrikk Kaien

Sjøhavn
 • GPS: 59° 52' 27.12", 5° 45' 56.736"
 • Koordinater: [59.8742 5.76576]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio:
Fuel:
Taxi:
Brygge: BRYGGE
Mat: / Overnatting: HUSNES CAMPING

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Østlandet

Husodden Spb

Innlandsvann
 • GPS: 60° 44' 55.536", 10° 14' 10.176"
 • Koordinater: [60.74876 10.23616]
 • Elevasjon: 134 m (439 ft)
 • Landing: Kun ved avtale
 • Docking: Flytebrygge
Note

PPR: Lars Nordråk +47 414 11 642

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat /Overnatting:\

Lovdata

Lovdata: PPR. Lars Nordråk Adresse: Vestsidev. 572, 2860 Hov Telefon: 61 12 70 72 Mobil: 414 11 642
E-post: larsnord@online.no
Her er det både sjøfly og hjulfly trafikk.

Sist oppdatert 2. juni 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Hustadvika

Sjøhavn
 • GPS: 62° 59' 9.564", 7° 7' 0.588"
 • Koordinater: [62.98599 7.11683]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Hustadvika gjestegard

Sist oppdatert 19. januar 2019 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Hvasser / Tjøme Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 59° 4' 39.432", 10° 25' 33.672"
 • Koordinater: [59.07762 10.42602]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio:
Fuel:
Taxi/ Mat/Overnatting:
Brygge: PRIVATE BRYGGER

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Finnmark

Iešjávri / Storvatnet

Innlandsvann
 • GPS: 69° 39' 55.584", 24° 12' 32.148"
 • Koordinater: [69.66544 24.20893]
 • Elevasjon: 390 m (1279 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: Alta Twr 118.10 120.40 Atis 118.175
Raske fakta: Iešjávri er en innsjø i kommunene Alta, Kautokeino og Karasjok i Finnmark fylke. Den er Finnmarks største innsjø, og den 15. største innsjøen i Norge, med et areal på 68,19 km² og en lengde på over 14 kilometer fra nord til sør. Wikipedia Lengde:13 km Område:68,16 km² Strandlengde:164,7 km

Lovdata

Lovdata § 1. Landingssteder
Landing og start med luftfartøy kan skje på eller innenfor en avstand på inntil 100 meter fra følgende vann i Alta kommune: Iesjavri, Suolojavre, Suoppatjavre og Store Jotkavann.
§ 2. Formål
Landing og start med luftfartøy etter § 1 er tillatt i forbindelse med transport av personer, bagasje og utstyr til jakt, fiske, bærplukking og fjellvandring. § 3. Tidsrom. Landing og start med luftfartøy etter §§ 1 og 2 er tillatt i tiden 1. juli til 15. oktober.
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/tv-19980525-0532-0.html#1

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Innvik Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 61° 51' 0.9", 6° 36' 39.6"
 • Koordinater: [61.85025 6.611]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

OBS ! KRAFTSPENN !

Radio: SANDANE ANDA AFIS 119,80
Fuel:
Taxi/ Mat/Overnatting: INNVIK FJORDHOTELL www.innvikfjordhotell.no
Brygge:
Kart: OBS ! KRAFTSPENN !

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Jondal Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 60° 16' 29.604", 6° 15' 4.392"
 • Koordinater: [60.27489 6.25122]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn
Note

HUSK SPENN UTE I FJORDEN

Radio:
Fuel:
Taxi/ Mat/Overnatting:
Brygge: KAI VED SIDEN AV FERGEKAIEN. -
HUSK SPENN UTE I FJORDEN

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Kalvåg Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 61° 45' 56.988", 4° 52' 36.12"
 • Koordinater: [61.76583 4.8767]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Radio: FLORØ AFIS 119,20 (dårlig dekning waterborn)
Fuel:
Taxi:
Brygge: stor betong flytebrygge
Mat: Knutholmen kro **** http://www.knutholmen.no/
Overnatting:
Fiskehavna ligger noen få min flytid nord-vest for Florø

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Karmøy Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 59° 20' 49.272", 5° 12' 53.928"
 • Koordinater: [59.34702 5.21498]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio: KARMØY TWR 120,50 ATIS 118,175
Fuel: NIL
Taxi:
Brygge: FLYTEBRYGGE
Mat: KARMØY LUFTHAVN
Overnatting:

Sist oppdatert 9. august 2017 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Kilen Sjøflyklubb Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 59° 53' 34.404", 10° 35' 54.132"
 • Koordinater: [59.89289 10.59837]
 • Elevasjon: 0 m (0 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

styreleder Wolert Hvide mob +47 907 22 364

Radio: Oslo trafikk 122,00
Fuel: kontakt Trygve Haider mob +47 901 21 512
Taxi/Mat/Overnatting: Fornebu
Brygge: Flytebrygger, de fleste med fast plass for hjemmehørende sjøfly.
Kommentar: Kilen Sjøflyklubb. www.kilensjoflyklubb.no
Baneretning: 07 / 25 Meldepunketer: GÅSØYA, LYSAKERFJORDEN, NESODDTANGEN
PPR: Påkrevet, kontakt Styreleder: Robert Ian Ormerod, +47 91517504
Inn og utflyging fra sjøflyplassen:
Utflyging bane 07: Etter avgang skal det flys nord for naturvernområdet til LYSAKERFJORDEN og deretter til NESODDTANGEN.
Utflyging bane 25: Etter avgang skal det flys mot Sandvika og svinge til venstre ut Gåsøsund mot GÅSØYA. Hvis planlagt kurs senere er mot nord eller vest skal det klatres i retning SLEMMESTAD til 2000′ før overflyging av Sandvika. Overflyging av sykehuset bør unngås.
Landing bane 07 / 25
Innflyging skal skje via sjekkpunktene LYSAKERFJORDEN, NESODDTANGEN eller GÅSØYA i 1500′. Det kan flys parallelt med banen på sydsiden for inspeksjon av landingsområdet og valg av baneretning, det benyttes venstre landingsrunder for bane 25 og høyre landingsrunder for bane 07. Ved landing på bane 25 skal overflyging av naturvernområdet unngås ved å fly på nordsiden av det, og det gamle tårnet på Fornebu skal overflys med minimum 800′.

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Kilstraumen Brygge

Sjøhavn
 • GPS: 60° 47' 53.736", 4° 56' 22.992"
 • Koordinater: [60.79826 4.93972]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio: Flesland App 125,00 Lokal trafikk 123,50
Taxi/Mat/Overnatting: http://www.kilstraumenbrygge.com
Brygge: flytebrygger
Vær obs på restriktert område rundt Mongstad raffineri

Sist oppdatert 6. august 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Kinsarvik Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 60° 22' 56.46", 6° 41' 55.464"
 • Koordinater: [60.38235 6.69874]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Radio:
Fuel:
Brygge/Mat/Overnatting:
NOTE: TERJE SANDVIK SPB FOR OMSIDER.
OBS! HELIKOPTER BASE ØVERST I BYGDEN

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Kjeilegavlen Spb

Sjøhavn
 • GPS: 60° 46' 6.168", 5° 2' 11.22"
 • Koordinater: [60.76838 5.03645]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

OBS! ENR203 GND – 2000 MSL Restriktet område: Mongstad Raffineri

Radio: Flesland App 125,00 Atis 125,25
Fuel: nil
Taxi/Mat/Overnatting: se Lindås Brygge
Brygge: Naustvika
Base for Nordhordland Flyklubb \

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Kragerø Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 58° 51' 55.548", 9° 24' 38.304"
 • Koordinater: [58.86543 9.41064]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn
Note

Restriksjoner Jomfruland !

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:
Brygge: SMÅBÅTHAVN

Lovdata

Flyforbud over Jomfruland-områdene under1000ft
Fylkesmannen i Telemark gjorde det kjent at Kongen i Statsråd 16. desember 2016 vedtok å opprette Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde.
Flyvning under 1000 ft innenfor hele dette området er forbudt.(Ytterstreken på kartet).

Sist oppdatert 9. august 2017 av mikael
Hardangervidda

Kravikfjorden

Innlandsvann
 • GPS: 60° 6' 58.284", 9° 2' 43.872"
 • Koordinater: [60.11619 9.04552]
 • Elevasjon: 262 m (859 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: § 2.Landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag
Landing og start med luftfartøy er tillatt på/fra følgende vann: Norefjorden, Kravikfjorden, Pålsbufjorden, Tunhovdfjorden, Sønstevann, Fønnebøfjorden, Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn.
Landing og start med helikopter er tillatt ved disse stedene: Imingfjell turistheim/Sønstevann dam, Solheimstulen, Halne dam, Bruseter bru i Imingdalen, politihytta i Hvalptjønndalen, Tormodlægeret, fjellstyrehytta ved Kolven, Lometjern, Fjellstyrehytta i Lågaroshøgda, Kilevika, Storfisketjern, utløpet av Langebuåni, Langebueggi, Langebutjønnan, Grothalsen, Bromlebu/Kaggeli og innen 100 m fra Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-12-02-1537

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Kristiansand By Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 58° 8' 43.224", 8° 1' 39.252"
 • Koordinater: [58.14534 8.02757]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Radio: Kjevik Twr 119,95 Atis 124,475
Fuel: 100 LL Kjevik Lufthavn
Taxi/ Mat/Overnatting:
Brygge: SMÅBÅTHAVN, ØST I BYEN

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Kristiansand Kjevik Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 58° 11' 54.204", 8° 4' 16.212"
 • Koordinater: [58.19839 8.07117]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

Kjevik Flyplass - kontakt tårnet 119,95

Radio: KJEVIK TWR 119,95 ATIS 124,475
Fuel: 100LL
Taxi/ Mat/Overnatting:
Brygge: FLYTEBRYGGE

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Nordland og Trøndelag

Kvesjøen, Lierne Komm.

Innlandsvann
 • GPS: 64° 29' 18.492", 13° 53' 41.82"
 • Koordinater: [64.48847 13.89495]
 • Elevasjon: 319 m (1046 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent
Note

Kvesjøen i området ved Kvemotangen

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-06-22-1024#shareModal

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Lærdal Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 61° 6' 7.596", 7° 28' 7.104"
 • Koordinater: [61.10211 7.46864]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

NB! SPENN I VÅGEN !

Radio: SOGNDAL HAUKÅSEN AFIS 119,30
Fuel: MoGAS 5 min
Taxi:
Brygge:
Mat: / Overnatting: LÆRDAL CAMPING
Kart: NB! SPENN I VÅGEN !

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Nordland og Trøndelag

Laksjøen, Lierne Kommune

Innlandsvann
 • GPS: 64° 27' 42.624", 13° 34' 21.252"
 • Koordinater: [64.46184 13.57257]
 • Elevasjon: 398 m (1305 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent
Note

Laksjøen i området utenfor Sandvika

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTOR-OG LUFTFARTØY PÅ VANN OG VASSDRAG I LIERNE KOMMUNE.\

https://lovdata.no/forskrift/2017-06-22-1024/§5

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Hardangervidda

Langesjøen (rauhelleren)

Innlandsvann
 • GPS: 60° 14' 54.6", 7° 46' 43.176"
 • Koordinater: [60.2485 7.77866]
 • Elevasjon: 1210 m (3970 ft)
 • Landing: Ikke tillatt
 • Docking: Ukjent
Note

Hardangervidda nasjonalpark

Mat / Overnatting: Rauhelleren www.rauhelleren.no
OBS! Vannet ligger i Hardangervidda nasjonalpark.
Du bør ikke lande her!

Lovdata

Lovdata: Landing og start med luftfartøy er tillatt på/fra følgende vann: Norefjorden, Kravikfjorden, Pålsbufjorden, Tunhovdfjorden, Sønstevann, Fønnebøfjorden, Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-12-02-1537

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Langesund Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 59° 28.62", 9° 44' 53.88"
 • Koordinater: [59.00795 9.7483]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn
Note

OBS! Sjøflytrafikk fra Bassebo SPB i Langevatnet

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:
Brygge: SMÅBÅTHAVN. NB! 5 KNOB I SELVE LANGESUNDET

Sist oppdatert 8. august 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Langevatnet Sjøflybase

Innlandsvann
 • GPS: 60° 52' 7.428", 5° 5' 57.732"
 • Koordinater: [60.86873 5.09937]
 • Elevasjon: 13 m (42 ft)
 • Landing: Kun ved avtale
 • Docking: Flytebrygge

Radio: 123,50
Fuel: NIL
Taxi: NIL
Brygge: RAMPE . ELEV. 13 M / 42 ft
Mat: / Overnatting: www.vidsynhotell.no
NOTE: HJEMME BASE FOR C-182 AMPHIB LN-JBI
Johny Birkeland mob.+47 970 10 088
Kart: OBS ! SPENN !!

Sist oppdatert 6. august 2017 av mikael
Østlandet

Langsjøen V/johnsgård

Innlandsvann
 • GPS: 62° 8' 50.28", 11° 36' 50.076"
 • Koordinater: [62.1473 11.61391]
 • Elevasjon: 710 m (2329 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:
www.johnsgard.no +47 62 45 99 25

Lovdata

Lovdata: Landing og start med motordrevet luftfartøy er tillatt på Femund ved Femundshytten, Haugen, Elgå og Femundsenden. På Langsjøen ved Johnsgård, på Grøvelsjøen ved Sylen, på Vurrusjøen, lille Engeren og den del av Engeren som ligger i Engerdal kommune.
http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010515-0600.html

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Finnmark

Leaktojávri/ Lektovann

Innlandsvann
 • GPS: 70° 11' 14.1", 24° 21' 33.336"
 • Koordinater: [70.18725 24.35926]
 • Elevasjon: 294 m (964 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: Banak twr 118,90 Atis 136,325
Vær: http://www.yr.no/sted/Norge/Finnmark/Porsanger/Leaktoj%C3%A1vri/

Lovdata

Lovdata: § 1.Landingssteder på og ved Guollejávri/Fiskevann (i nedslagsfeltet til Luostejohka), Leaktojávri/Lektovann (i nedslagsfeltet til Stabburselva), Øvrevann ved Sgoganvarre (unntatt militært skytefelt) og på Nedrevann er det adgang til å foreta landing og start med luftfartøy. § 2. Formål Landing og start med luftfartøy etter § 1 er bare tillatt i forbindelse med: a. Øvelsesflyging b. Transport av personer, bagasje og utstyr der dette ikke kan skje på alternative måter gjennom etablerte traseer.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2006-12-20-1658?q=Porsanger+lu

Sist oppdatert 2. juni 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Leirvik, Stord Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 59° 46' 49.008", 5° 30' 8.748"
 • Koordinater: [59.78028 5.50243]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Radio: SØRSTOKKEN INFO 120,20
Fuel:
Taxi/Brygge/Mat/Overnatting:

Sist oppdatert 9. august 2017 av mikael
Nordland og Trøndelag

Lenglingen, Lierne Komm.

Innlandsvann
 • GPS: 64° 13' 17.148", 13° 48' 23.724"
 • Koordinater: [64.22143 13.80659]
 • Elevasjon: 354 m (1161 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent
Note

Lenglingen i området utenfor Devika samt Mebygda

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

https://lovdata.no/forskrift/2017-06-22-1024/§5

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Lillesand Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 58° 14' 52.224", 8° 22' 48.576"
 • Koordinater: [58.24784 8.38016]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:
Brygge: FLYTEBRYGGE

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Nordland og Trøndelag

Limingen,nordland

Innlandsvann
 • GPS: 64° 45' 27.324", 13° 38' 3.732"
 • Koordinater: [64.75759 13.63437]
 • Elevasjon: 418 m (1371 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: § 5 Landing og start med luftfartøy
Utover det som er dirkete hjemlet i lov, er landing og start med luftfartøy i utmark tillatt på følgende vann (innenfor kommunens grenser):
• Tunnsjøen
• Limingen
• Namsvatnet
https://lovdata.no/forskrift/2016-09-19-1106/§6

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Lindås Brygge Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 60° 43' 59.952", 5° 9' 25.38"
 • Koordinater: [60.73332 5.15705]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi:
Brygge: Flytebrygger ved restauranten
Mat /Overnatting: www.lindasbrygge.no
TIPS: WEATHER/WEB-CAM: http://www.vigesdal.net/weather/

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Linge, Valdal

Sjøhavn
 • GPS: 62° 17' 51.432", 7° 15' 45.504"
 • Koordinater: [62.29762 7.26264]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn
Note

Sist oppdatert 15. januar 2019 av mikael

Sist oppdatert 15. januar 2019 av mikael
Østlandet

Litle Engeren

Innlandsvann
 • GPS: 61° 46' 19.92", 11° 56' 52.62"
 • Koordinater: [61.7722 11.94795]
 • Elevasjon: 548 m (1797 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: Landing og start med motordrevet luftfartøy er tillatt på Femund ved Femundshytten, Haugen, Elgå og Femundsenden. På Langsjøen ved Johnsgård, på Grøvelsjøen ved Sylen, på Vurrusjøen, lille Engeren og den del av Engeren som ligger i Engerdal kommune.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20010515-0600.html

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Loen Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 61° 52' 8.76", 6° 50' 15.396"
 • Koordinater: [61.8691 6.83761]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting: HOTELL ALEXANDRA
Brygge: SMÅBÅTHAVN
Kart: OBS ! KRAFTSPENN !

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Østlandet

Lomnessjøen

Innlandsvann
 • GPS: 61° 45' 5.148", 11° 11' 37.284"
 • Koordinater: [61.75143 11.19369]
 • Elevasjon: 256 m (839 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: § 2.(til lovens § 5 a) Landing og start med luftfartøy, sommer og vinter, er tillatt i Storsjøen og Lomnessjøen når det foregår i en avstand av minimum 200 meter fra land. Taksing til og fra land er tillatt. § 3.Forskriften trer i kraft straks den er kunngjort. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere forskrift av 22. juni 1989.1
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1998-05-28-630?q=motorferdsel+

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Hardangervidda

Longvikvatn

Innlandsvann
 • GPS: 59° 40' 51.276", 8° 7' 6.78"
 • Koordinater: [59.68091 8.11855]
 • Elevasjon: 697m (2286 ft)
 • Landing: kun komersiell flyging
 • Docking: Ukjent

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2018-06-28-1133

Sist oppdatert 5. desember 2018 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Lyngør Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 58° 38' 8.268", 9° 7' 23.808"
 • Koordinater: [58.63563 9.12328]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio:
Fuel:
Taxi/ Mat/Overnatting:
Brygge: FLYTEBRYGGE

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Måløy Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 61° 56' 2.472", 5° 6' 52.74"
 • Koordinater: [61.93402 5.11465]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/ Mat/Overnatting:
Brygge: SMÅBÅTHAVN

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Østlandet

Mjøsa - Gjøvik Kommune

Innlandsvann
 • GPS: 60° 45' 35.568", 10° 46' 4.62"
 • Koordinater: [60.75988 10.76795]
 • Elevasjon: 123 m (403 ft)
 • Landing: Ikke lenger tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

OBS! Totenviken er naturreservat !

Radio: Stafsberget 130,275
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting: Gjøvik,
Toten kommune:
Totenvika naturreservat - Sundvika
Utløpet av Lenaelva ble opprettet som naturreservat i 1990 ved Kronprinsregentens resolusjon av 12. oktober.
Her er det et verneverdig fugle-, dyre- og planteliv. Et stort antall fugler hekker her, og for mange er det et sentralt stoppested på trekkruta.
Det er ferdselsbegrensninger til vanns under vårtrekket.

Lovdata

NB! Gjøvik kommune har trukket tilbake landings tillatelsen.

Lovdata: Når det gjelder landing og start med luftfartøy gjelder en generell tillatelse til start og landing med småfly på Mjøsa. På Skumsjøen er det også tillatt med fly i tiden 1. januar til 30. april. På hverdager må starting og landing av fly skje mellom kl. 10.00 og 18.00 og på søn- og helligdager mellom kl. 12.00 og 18.00. Landingsstripens plassering skal fastsettes i samråd med kommunen.
Ytterligere informasjon:
Veg, park og friluftseksjonen, tlf 61 18 97 43
http://www.gjovik.kommune.no/teknisk-og-eiendom/veg-park-og-friluftsliv

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Østlandet

Møkeren

Innlandsvann
 • GPS: 60° 10' 14.628", 12° 22' 13.548"
 • Koordinater: [60.17073 12.37043]
 • Elevasjon: 174 m (570 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Brygge,transport, mat, overnatting, bensin ? Tips mottas med takk :)

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1988-11-10-4846
Landing og start med luftfartøy er tillatt på Sigernessjøen, Møkeren og Skasen

Sist oppdatert 22. august 2017 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Moss Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 59° 26' 30.624", 10° 39' 44.028"
 • Koordinater: [59.44184 10.66223]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Radio: Oslo trafikk 122,00
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:
Brygge: SMÅBÅTHAVN

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Hardangervidda

Møsvatn V/ Dammen (vinje Komm)

Innlandsvann
 • GPS: 59° 52' 4.476", 8° 1' 26.868"
 • Koordinater: [59.86791 8.02413]
 • Elevasjon: 918 m (3011 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2018-06-28-1133

Sist oppdatert 5. desember 2018 av mikael
Hardangervidda

Møsvatn, Tinn Kommune

Innlandsvann
 • GPS: 59° 50' 45.672", 8° 12' 45.432"
 • Koordinater: [59.84602 8.21262]
 • Elevasjon: 918 m (3011 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

Mye kommersiell trafikk med C-206

Radio: 123,50
Fuel: 100LL i jaktsesongen (Tormod Hellerud)
Taxi/Mat/Overnatting: Skinnarbu Hotell (ligger i Vinje kommune )
Grensa går midt i vannet, så det tar ikke lange tida å taxe fra “Tinn siden” og inn til bryggene. Litt kronglete å lande på Vinje sida er det ved Skinnarbu også, da det er satt opp en del gule staker der ifbm inntaket til kraftstasjonen. På våren er det håpløst å bruke bryggene pga lav vannstand. Vannstanden hjelper seg i slutten av juni, begynnelsen av juli (som regel).
OBS! Sommer kommersiell trafikk med C-206. Ta kontakt med Tormod Hellerud for å benytte flytebryggene. tormod.hellerud@gmail.com

Lovdata

Lovdata: § 2.Landing og start med luftfartøy er tillate:
a) I dei delane av Tinnsjå og Møsvatn som ligg i Tinn kommune.
b) På Mårvatn ved Synken (inntil 2 km nord for Mår-dammen) og på Kalhovd-fjorden ved Stegaros (inntil 2 km søraust for vestre Stegaros) og Kalhovddammen, når formålet er naudsynt transport i samband med jakt, fiske og annan utmarksnæring.
c) I Hardangervidda nasjonalpark når dette skjer med heimel i verneforskrifta for nasjonalparken.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1997-10-16-1526?q=luftfart%C3%

Sist oppdatert 5. desember 2018 av mikael
Nordland og Trøndelag

Namsvatnet, Nordland

Innlandsvann
 • GPS: 65° 18.684", 13° 42' 31.932"
 • Koordinater: [65.00519 13.70887]
 • Elevasjon: 455 m (1492 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: § 5 Landing og start med luftfartøy
Utover det som er dirkete hjemlet i lov, er landing og start med luftfartøy i utmark tillatt på følgende vann (innenfor kommunens grenser):
• Tunnsjøen
• Limingen
• Namsvatnet\

https://lovdata.no/forskrift/2016-09-19-1106/§6

Sist oppdatert januar 2024/av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Norangsfjord / Øye Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 62° 11' 33.936", 6° 38' 56.616"
 • Koordinater: [62.19276 6.64906]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn
Note

OBS KRAFT SPENN !

Mat/Overnatting: UNION HOTELL *****
Brygge: SMÅBÅTHAVN
Kart: OBS KRAFT SPENN !

Sist oppdatert 19. januar 2019 av mikael
Hardangervidda

Norefjorden

Innlandsvann
 • GPS: 60° 12' 16.236", 9° 1' 8.076"
 • Koordinater: [60.20451 9.01891]
 • Elevasjon: 265 m (869 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: § 2.Landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag
Landing og start med luftfartøy er tillatt på/fra følgende vann: Norefjorden, Kravikfjorden, Pålsbufjorden, Tunhovdfjorden, Sønstevann, Fønnebøfjorden, Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn.
Landing og start med helikopter er tillatt ved disse stedene: Imingfjell turistheim/Sønstevann dam, Solheimstulen, Halne dam, Bruseter bru i Imingdalen, politihytta i Hvalptjønndalen, Tormodlægeret, fjellstyrehytta ved Kolven, Lometjern, Fjellstyrehytta i Lågaroshøgda, Kilevika, Storfisketjern, utløpet av Langebuåni, Langebueggi, Langebutjønnan, Grothalsen, Bromlebu/Kaggeli og innen 100 m fra Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-12-02-1537

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Norheimsund Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 60° 22' 14.448", 6° 8' 53.268"
 • Koordinater: [60.37068 6.14813]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

LOKAL MIKROFLY TRAFIKK FRA STEINSDALEN FLYSTRIPE Hardanger Mikroflyklubb.

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi:
Brygge: HOTELL FLYTEBRYGGE
Mat: / Overnatting: KIOSKER OG HOTELLER.\

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Odda Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 60° 4' 13.152", 6° 32' 44.196"
 • Koordinater: [60.07032 6.54561]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio:
Fuel:
Taxi:
Brygge: BETONG FLYTEKAI I SENTRUM
Mat:
Overnatting:

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Ona

Sjøhavn
 • GPS: 62° 51' 53.46", 6° 32' 38.652"
 • Koordinater: [62.86485 6.54407]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

En virkelig perle! OBS: ikke de aller beste havnefasiliteter. Hotell, restaurant.

Sist oppdatert 19. januar 2019 av mikael
Hardangervidda

Oppheimsvatnet, Voss

Innlandsvann
 • GPS: 60° 47' 40.02", 6° 35' 45.888"
 • Koordinater: [60.79445 6.59608]
 • Elevasjon: 337 m (1105 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent
Note

OBS Mye luftsports aktivitet i Voss !

Radio: 123,50
Fuel: Privat 100 LL på Bømoen flyplass. ENBM.
MoGas fra Esso Vinje,krysset E16/R13.
Overnatting: Oppheim hotell. Vossestølen hotell.
Butikk og Camping.

Lovdata

Voss kommune: “Med heimel § 5 bokstav a i lova vert det gjeve løyve til landing og start med luftfartøy på Oppheimsvatnet og deler av Vangsvatnet LOV-1977-06-10-82-§5, LOV-1977-06-10-82-§6

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Østlandet

Osensjøen

Innlandsvann
 • GPS: 61° 13' 25.644", 11° 51' 38.592"
 • Koordinater: [61.22379 11.86072]
 • Elevasjon: 437 m (1433 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Strand

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:
Nordre Osen: http://www.osenadventure.no/

Lovdata

Lovdata: I Storsjøen og i Osensjøen er landing og start med luftfartøy tillatt når dette foregår i en avstand av minimum 200 m av land. Til/fra land kan luftfartøyet takses for egen maskin.
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/tv-19890406-4641-001.html#2

Sist oppdatert 7. juni 2017 av mikael
Hardangervidda

Otra, Rysstad-bjørgum

Innlandsvann
 • GPS: 59° 5' 31.992", 7° 32' 44.556"
 • Koordinater: [59.09222 7.54571]
 • Elevasjon: 240 m (787 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1999-07-07-847 . 2. Det vert gjeve løyve til landing og start med sjøfly på Otra ved Rysstad - Bjørgum og på Flårenden

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Jotunheimen

Otrøvatnet, Filefjell

Innlandsvann
 • GPS: 61° 10' 51.996", 8° 11' 24"
 • Koordinater: [61.18111 8.19]
 • Elevasjon: 971 m (3185 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Vær: Webcam: Fuel: MoGas i Tyin krysset
Taxi:
Mat/Seng: Tyinkrysset www.tyin.no tlf. 6136 7800
Valdres F K og Hallingdal F K har fjell leir med
flyging på isen med motorfly, sportsfly og seilfly,
uka rundt 1. mai hvert år.

Lovdata

https://lovdata.no/forskrift/2002-06-27-4874

Lovdata: Landing og start med luftfartøy er
tillatt på vatna Otrøvatnet, Tyin, Bygdin og
Vangsmjøsa. Dette gjeld både på ope og
islagd vatn. På Tyin er det likevel ikkje lov
å lande innafor ei sone på 3 km frå Tyinosen
(avgrensing Smogelva og Reikesteinsøddin).\

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Øvre Årdal Sjøflyhavn

Innlandsvann
 • GPS: 61° 18' 24.624", 7° 47' 14.064"
 • Koordinater: [61.30684 7.78724]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Radio:
Fuel:
Taxi:
Brygge: SMÅBÅTHAVN
Mat:
Overnatting:

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Jotunheimen

Øyangen (beito)

Innlandsvann
 • GPS: 61° 12' 51.876", 8° 53' 29.796"
 • Koordinater: [61.21441 8.89161]
 • Elevasjon: 562 m (1843 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Vær: http://www.yr.no/place/Norway/Oppland/%C3%98ystre_Slidre/Beito/
Webcam: http://www.webcamsinnorway.com/webcams.php?viewcam=156
Fuel:
Taxi:
Mat/seng: Turistkontoret:
https://www.valdres.no/informasjon/product-catch-all/
beitostolen-turistinformasjon-valdres-p612233

Lovdata

Lovdata: Utover vitskaplege undersøkingar som
dyretellinger og liknande undersøkingar i offentleg
regi, er adgang til landing og start med luftfartøy
avgrensa til Volbufjorden og den del av Øyangen
(Beito), som ligg i Øystre Slidre.
http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021024-1880.html

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Øystese Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 60° 23' 8.052", 6° 12' 10.26"
 • Koordinater: [60.38557 6.20285]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi:
Brygge: FLYTEBRYGGE VED HOTELLET
Mat: / Overnatting: HARDANGERFJORD HOTELL

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Hardangervidda

Pålsbufjorden

Innlandsvann
 • GPS: 60° 26' 29.904", 8° 38' 46.464"
 • Koordinater: [60.44164 8.64624]
 • Elevasjon: 749 m (2457 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: § 2.Landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag
Landing og start med luftfartøy er tillatt på/fra følgende vann: Norefjorden, Kravikfjorden, Pålsbufjorden, Tunhovdfjorden, Sønstevann, Fønnebøfjorden, Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn.
Landing og start med helikopter er tillatt ved disse stedene: Imingfjell turistheim/Sønstevann dam, Solheimstulen, Halne dam, Bruseter bru i Imingdalen, politihytta i Hvalptjønndalen, Tormodlægeret, fjellstyrehytta ved Kolven, Lometjern, Fjellstyrehytta i Lågaroshøgda, Kilevika, Storfisketjern, utløpet av Langebuåni, Langebueggi, Langebutjønnan, Grothalsen, Bromlebu/Kaggeli og innen 100 m fra Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-12-02-1537

Sist oppdatert 16. september 2020 av mikael
Hardangervidda

Reiårsfossen camping, Åraksfjorden

Innlandsvann
 • GPS: 58° 56' 34.656", 7° 41' 25.62"
 • Koordinater: [58.94296 7.69045]
 • Elevasjon: 203 m (666 ft)
 • Landing: tillatt for sjø og hjul
 • Docking: Strand

Lovdata

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Risør Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 58° 43' 21", 9° 14' 33.936"
 • Koordinater: [58.7225 9.24276]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:
Brygge: SMÅBÅTHAVN

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Hardangervidda

Rødungen, Nord For Ål

Innlandsvann
 • GPS: 60° 42' 20.016", 8° 14' 1.644"
 • Koordinater: [60.70556 8.23379]
 • Elevasjon: 1022 m (3353 ft)
 • Landing: Ikke lenger Tillatt
 • Docking: Ukjent
Note

Ikke lenger tillatt

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: Etter søknad kan det gjevast løyve til landing på andre stader enn på dei store vatna i Ål der det er tillatt (sjå under).Det er lov å lande og starte på følgjande vatn i Ål:
Rødungen (sør) - Stolsvassmagasinet i Djup - Strandafjorden (unnateke øvste 1/3 del, dvs nærmast Kleivi) - Flævatn/Gyrinosvatnet – Vatsfjorden – Bergsjøen - Tingvollfjorden\

https://lovdata.no/forskrift/2020-06-11-1365/§7

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Hardangervidda

Rødungen, Sør For Ål

Innlandsvann
 • GPS: 60° 31' 37.992", 8° 32' 8.268"
 • Koordinater: [60.52722 8.53563]
 • Elevasjon: 957 m (3139 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: Det er lov å lande og starte på følgjande vatn i Ål:
Rødungen (sør), Stolsvassmagasinet i Djup,
Strandafjorden (unnateke øvste 1/3 del, dvs nærmast Kleivi)
Flævatn/Gyrinosvatnet Vatsfjorden, Bergsjøen,Tingvollfjorden.
https://lovdata.no/forskrift/2020-06-11-1365/§7

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Østlandet

Røgden

Innlandsvann
 • GPS: 60° 24' 24.156", 12° 32' 31.812"
 • Koordinater: [60.40671 12.54217]
 • Elevasjon: 278 m (912 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1982-07-05-1530.
Til lovens § 5 b:
3. Landing og start med luftfartøy er tillatt på Hukusjøen, Glomma, Røgden og Skasen (unntatt Vesle-Skasen).

Sist oppdatert 24. juli 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Rosendal Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 59° 58' 52.032", 6° 29.304"
 • Koordinater: [59.98112 6.00814]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio:
Fuel:
Taxi:
Brygge: FLYTEBRYGGE TIL FONNAFLY
Mat: / Overnatting:

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Nordland og Trøndelag

Røssvatnet,nordland

Innlandsvann
 • GPS: 65° 45' 33.804", 14° 1' 16.68"
 • Koordinater: [65.75939 14.0213]
 • Elevasjon: 384 m (1259 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: § 3.Landing og start med luftfartøy er tillatt på Røssvatnet. Annen landing og start med luftfartøy er bare tillatt etter tillatelse fra kommunen.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1998-10-29-1502

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Rubbestadneset Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 59° 48' 48.888", 5° 16' 35.472"
 • Koordinater: [59.81358 5.27652]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Radio: SØRSTOKKEN INFO 120,20
Fuel:
Taxi:
Brygge:
Mat:
Overnatting:

Sist oppdatert 9. august 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Sandane

Sjøhavn
 • GPS: 61° 46' 37.092", 6° 12' 44.028"
 • Koordinater: [61.77697 6.21223]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

SANDANE: ANDA TIZ 119,8

Sist oppdatert 19. januar 2019 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Sandefjord Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 59° 7' 33.96", 10° 13' 31.872"
 • Koordinater: [59.1261 10.22552]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Nordland og Trøndelag

Sandsjøen, Lierne Komm.

Innlandsvann
 • GPS: 64° 25' 57.324", 13° 45' 3.348"
 • Koordinater: [64.43259 13.75093]
 • Elevasjon: 410 m (1345 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent
Note

Sandsjøen i området utenfor Lierne Gjestegård

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

https://lovdata.no/forskrift/2016-09-19-1106/

Sist oppdatert 2. juni 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Sauda Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 59° 38' 50.784", 6° 20' 40.56"
 • Koordinater: [59.64744 6.3446]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio:
Fuel:
Taxi:
Brygge: BRYGGE
Mat:
Overnatting:

Sist oppdatert 9. august 2017 av mikael
Østlandet

Savalen, Nordlige Delen

Innlandsvann
 • GPS: 62° 17' 31.596", 10° 31' 31.476"
 • Koordinater: [62.29211 10.52541]
 • Elevasjon: 707 m (2319 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi: / Mat: / Overnatting:
Savalen Fjellhotell & Spa

Lovdata

https://lovdata.no/forskrift/2020-10-27-3319

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Nordland og Trøndelag

Selbusjøen

Innlandsvann
 • GPS: 63° 14' 20.004", 10° 57' 17.064"
 • Koordinater: [63.23889 10.95474]
 • Elevasjon: 157 m (515 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

Husk Jonsvatnet er stengt for fly

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi: /Mat: / Overnatting:Selbu Camping (Trondheim FK - sjøflybase)
Kontakt evt:
Stener Terning - mob: 918 91 400 -sterning@broadpark.no
Karl-Petter Knudsen - mob: 924 49 756 -knudsen@online.no

Lovdata

https://lovdata.no/forskrift/2009-10-26-1373

Lovdata: Trondheim Flyklubb SPB. Jonsvatnet er stengt for fly !
§ 5.Luftfartøy
Landing og start med luftfartøy er tillatt på Selbusjøen utenom området utenfor Neas utløp inkl. Putten og området innenfor området fra Nesøra – Siran. Du kan lande langt ute, og taxe inn til land her. Dette gjelder også om du skal besøke Trondheims Flyklubb SPB ved Selbu Camping, Innbygda.

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Østlandet

Sigernes Sjøen

Innlandsvann
 • GPS: 60° 7' 39.36", 12° 1' 48.396"
 • Koordinater: [60.1276 12.03011]
 • Elevasjon: 183 m (600 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1988-11-10-4846
Landing og start med luftfartøy er tillatt på Sigernessjøen, Møkeren og Skasen.

Sist oppdatert 22. august 2017 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Sjøflyhavna Kro (snarøya, fornebu)

Sjøhavn
 • GPS: 59° 53' 37.14", 10° 38' 1.104"
 • Koordinater: [59.89365 10.63364]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio: Oslo trafikk 122,00
Fuel: 100 LL
Brygge: FLYTEBRYGGE,
Kontakt Carl-Christian Gunnestad +47 980 79 936
Taxi/Mat: Sjøflyhavna kro http://www.sjoflyhavna.no/

Sist oppdatert 14. juni 2017 av mikael
Østlandet

Skasen

Innlandsvann
 • GPS: 60° 23' 56.76", 12° 19' 0.12"
 • Koordinater: [60.3991 12.3167]
 • Elevasjon: 267 m (876 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1982-07-05-1530.
Til lovens § 5 b:
3. Landing og start med luftfartøy er tillatt på Hukusjøen, Glomma, Røgden og Skasen (unntatt Vesle-Skasen).

Sist oppdatert 24. juli 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Skjerjehamn Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 60° 56' 33.648", 4° 57' 5.436"
 • Koordinater: [60.94268 4.95151]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio: 123,50
Fuel: NIL
Taxi: NIL
Brygge: FLYTEBRYGGER
Mat/Overnatting: JA http://www.skjerjehamn.no/
NOTE: STED FOR UTKANTFESTIVALEN JULI/AUGUST !

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Hardangervidda

Skredevatn

Innlandsvann
 • GPS: 59° 20' 30.4087", 8° 6' 36.0925"
 • Koordinater: [59.3417802 8.1100257]
 • Elevasjon: 340 m (1115 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-01-29-177
§ 4.Landing og start med luftfartøy
Landing og start med luftfartøy er tillate på Fyresvatn og Skredevatn.

Sist oppdatert 5. februar 2021 av mikael
Østlandet

Skumsjøen - Gjøvik

Innlandsvann
 • GPS: 60° 44' 48.444", 10° 32' 25.728"
 • Koordinater: [60.74679 10.54048]
 • Elevasjon: 432 m (1417 ft)
 • Landing: Ikke lenger tillatt
 • Docking: Ukjent
Note

Ikke lenger tillatt

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Jotunheimen

Slidrefjord

Innlandsvann
 • GPS: 61° 3' 19.944", 9° 1' 21.612"
 • Koordinater: [61.05554 9.02267]
 • Elevasjon: 366 m (1200 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Vær/webcam:
Mat/seng/taxi:

Lovdata

Lovdata:
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2015-11-12-1425
Start og landing med luftfartøy er tillate på Storfjorden og Slidrefjorden og den del av Øyangen og Strandefjorden som ligg i Vestre Slidre

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Hardangervidda

Sløddfjorden, Haugastøl

Innlandsvann
 • GPS: 60° 30' 34.632", 7° 51' 34.236"
 • Koordinater: [60.50962 7.85951]
 • Elevasjon: 985 m (3231 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

https://lovdata.no/forskrift/2020-05-27-1113 Lovdata: I MEDHALD AV § 5 Generell løyve til:
A. landing og start med luftfartøy på:
Ustevann/Sløtfjorden, Ustedalsfjorden, Holsfjorden, Strandavatn og Stolsvassbassenget.\

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Nordland og Trøndelag

Snåsavatnet

Innlandsvann
 • GPS: 64° 14' 8.304", 12° 14' 24.504"
 • Koordinater: [64.23564 12.24014]
 • Elevasjon: 23 m (76 ft)
 • Landing: Kun ved avtale
 • Docking: Ukjent
Note

Restriksjoner. Les Lovdata !

Lovdata

Lovdata: NB! Restriksjoner: Landing og start med luftfartøy kan skje ved transport av varig bevegelseshemmede med tillatelse etter Samferdselsdepartementets forskrifter av 15. mars 1994 nr. 222 om parkering for forflytningshemmede og brev av 9. november 1983 om parkering for bevegelseshemmede. Før transporten skal grunneiers tillatelse innhentes.
I følgende områder i Snåsavatnet er det tillatt med landing og start med luftfartøy: Vegset, Viosen, Grønøra, området ut for Haugåsen og området mellom Håbosbukta og Valøya.
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19950629-0658.html

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Sogndal Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 61° 13' 52.212", 7° 6' 31.176"
 • Koordinater: [61.23117 7.10866]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

NB ! SPENN I SOGNDALS FJORDEN !

Radio: SOGNDAL HAUKÅSEN AFIS 119,30
Fuel:
Taxi:
Brygge: BRYGGE
Mat/Overnatting:
Kart: NB ! SPENN I SOGNDALS FJORDEN !

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Sola Sjø (enzv) Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 58° 53' 56.904", 5° 37' 59.628"
 • Koordinater: [58.89914 5.63323]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio:
SOLA TWR 118,35 GND 121,75 ATIS 126,00 APP 119,60
Fuel: ENZV
Taxi/ Mat / Overnatting: FLYPLASS HOTELL
Brygge: FLYTEBRYGGE OG RAMPE VED FLYMUSEET
SJEKK OPERATIVE BESTEMMELSER FRA SOLA FK SIN HJEMME SIDE

Sist oppdatert 9. august 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Solstrand Hotell, Os

Sjøhavn
 • GPS: 60° 11' 11.184", 5° 29' 4.164"
 • Koordinater: [60.18644 5.48449]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Brygge: BRYGGE ? Sjekk med hotellet.
Mat: / Overnatting: Solstrand Hotell +47 56571100
Kart: OBS ! LOKAL SEILFLY AKTIVITET FRA Vaksinen flyplass, Ulven

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Son Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 59° 31' 28.128", 10° 41' 1.896"
 • Koordinater: [59.52448 10.68386]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Radio: OSLO 122,00
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:
Brygge: SMÅBÅTHAVN

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Hardangervidda

Sønstevatnet

Innlandsvann
 • GPS: 60° 13' 28.092", 8° 32' 34.44"
 • Koordinater: [60.22447 8.5429]
 • Elevasjon: 1060 m (3477 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat:
Overnatting: Imingfjell Turistheim. http://www.imingfjell.no/

Lovdata

Lovdata: § 2.Landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag
Landing og start med luftfartøy er tillatt på/fra følgende vann: Norefjorden, Kravikfjorden, Pålsbufjorden, Tunhovdfjorden, Sønstevann, Fønnebøfjorden, Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn.
Landing og start med helikopter er tillatt ved disse stedene: Imingfjell turistheim/Sønstevann dam, Solheimstulen, Halne dam, Bruseter bru i Imingdalen, politihytta i Hvalptjønndalen, Tormodlægeret, fjellstyrehytta ved Kolven, Lometjern, Fjellstyrehytta i Lågaroshøgda, Kilevika, Storfisketjern, utløpet av Langebuåni, Langebueggi, Langebutjønnan, Grothalsen, Bromlebu/Kaggeli og innen 100 m fra Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-12-02-1537

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Stavanger By - Nord Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 58° 58' 15.204", 5° 43' 46.956"
 • Koordinater: [58.97089 5.72971]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio: SOLA TWR 118,35
Fuel:
Taxi:
Brygge:
Mat:
Overnatting:

Sist oppdatert 9. august 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Stavanger By – Sør Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 58° 57' 10.224", 5° 44' 49.992"
 • Koordinater: [58.95284 5.74722]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio: SOLA TWR 118,35
Fuel:
Taxi/ Mat: / Overnatting: STAVANGER
Brygge:

Sist oppdatert 9. august 2017 av mikael
Hardangervidda

Ståvatn Ved Haukeliseter

Innlandsvann
 • GPS: 59° 49' 14.448", 7° 11' 7.8"
 • Koordinater: [59.82068 7.1855]
 • Elevasjon: 978 m (3208 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge
Note

Kontakt Haukeliseter for bruk av brygge

Haukeliseter vær: Webcam:

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2018-06-28-1133 .
Kontakt Haukeliseter for bruk av bryggen:
Kontaktinformasjon +47 3506 2777 - www.haukeliseter.no - info@haukeliseter.no

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Stavern / Larvik Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 59° 1.872", 10° 2' 33.72"
 • Koordinater: [59.00052 10.0427]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Radio:
Fuel:
Taxi/ Mat/Overnatting:
Brygge: SMÅBÅTHAVN

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Hardangervidda

Stolsvatnet / Djupvatnet

Innlandsvann
 • GPS: 60° 45' 59.976", 8° 7.2"
 • Koordinater: [60.76666 8.002]
 • Elevasjon: 1091 m (3579 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: I MEDHALD AV § 6:
løyve til landing og start med sjøfly på:
Ustevann/Sløddfjorden, Strandavatn, Pålsbufjorden, Halnefjorden, Stolsvassbassenget, Ustedalsfjorden, Holsfjorden
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-05-27-1113 (Oppdatert 27.05.2020)

Sist oppdatert 16. september 2020 av mikael
Jotunheimen

Storfjorden flyvatn

Innlandsvann
 • GPS: 60° 56' 1.212", 8° 47' 44.088"
 • Koordinater: [60.93367 8.79558]
 • Elevasjon: 859 m (2818 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Vær/webcam:
Fuel/Taxi/Mat/seng:

Lovdata

Lovdata:
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2015-11-12-1425
Start og landing med luftfartøy er tillate på Storfjorden og Slidrefjorden og den del av Øyangen og Strandefjorden som ligg i Vestre Slidre.

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Østlandet

Storsjøen Åmot Kommune

Innlandsvann
 • GPS: 61° 28' 38.244", 11° 16' 25.68"
 • Koordinater: [61.47729 11.2738]
 • Elevasjon: 251 m (853 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: I Storsjøen og i Osensjøen, Åmot kommune i Hedmark er landing og start med luftfartøy tillatt når dette foregår i en avstand av minimum 200 m av land. Til/fra land kan luftfartøyet takses for egen maskin.
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/tv-19890406-4641-001.html#2

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Østlandet

Storsjøen, N-odal

Innlandsvann
 • GPS: 60° 22' 2.316", 11° 38' 53.916"
 • Koordinater: [60.36731 11.64831]
 • Elevasjon: 130 m (426 ft)
 • Landing: Kun på islagt vann
 • Docking: Ukjent
Note

NB! Kun på isen med sportsfly!

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

https://lovdata.no/forskrift/2002-05-30-596

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Hardangervidda

Strandafjorden, Ål

Innlandsvann
 • GPS: 60° 36' 9.18", 8° 29' 38.292"
 • Koordinater: [60.60255 8.49397]
 • Elevasjon: 445 m (1460 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

GPS: N 60 36’45’’ E 008 31’14’’ -
Elev: 1460 ft / 445 m
Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: Etter søknad kan det gjevast løyve til landing på andre stader enn på dei store vatna i Ål der det er tillatt (sjå under).Det er lov å lande og starte på følgjande vatn i Ål:
Rødungen (sør) - Stolsvassmagasinet i Djup - Strandafjorden (unnateke øvste 1/3 del, dvs nærmast Kleivi) - Flævatn/Gyrinosvatnet – Vatsfjorden – Bergsjøen - Tingvollfjorden
https://lovdata.no/forskrift/2020-06-11-1365/§7

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Hardangervidda

Strandavatnet

Innlandsvann
 • GPS: 60° 42' 0.216", 7° 51' 37.404"
 • Koordinater: [60.70006 7.86039]
 • Elevasjon: 978 m (3208 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi:
Mat/Overnatting: Storestølen Fjellstuge

Lovdata

Lovdata: I MEDHALD AV § 6:
løyve til landing og start med sjøfly på:
Ustevann/Sløddfjorden, Strandavatn, Pålsbufjorden, Halnefjorden, Stolsvassbassenget, Ustedalsfjorden, Holsfjorden
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-05-27-1113 (Oppdatert 27.05.2020)

Sist oppdatert 16. september 2020 av mikael
Jotunheimen

Strondafjorden,fagernes

Innlandsvann
 • GPS: 60° 58' 59.736", 9° 14' 7.368"
 • Koordinater: [60.98326 9.23538]
 • Elevasjon: 355 m (1164 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: Leirin Afis 119,925 / på vannet 123,5
Fuel: MoGas fra Shell, sør om hotellet
Taxi:
Mat: / Overnatting: Fagernes Camping og
hoteller i sentrum
http://valdresflyklubb.nlf.no/

Lovdata

Lovdata: Bestemmelser i medhold av
motorferdselloven § 5 (gjelder i den tiden
innsjøene er isfrie):
Adgang til landing og start med luftfartøy
begrenses til Strøndafjorden og Tisleifjorden.
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20000522-0519.html

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Stryn Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 61° 54' 4.068", 6° 42' 33.156"
 • Koordinater: [61.90113 6.70921]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/ Mat/Overnatting:
Brygge: SMÅBÅTHAVN
Kart: OBS! LOKAL MIKROFLYTRAFIKK FRA STRIPE OPPE VED ELVEN. http://www.strynluftsport.no/
SJEKK KLAR AV KRAFT SPENN !

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Finnmark

Stuorajávri/ store Jotkavann

Innlandsvann
 • GPS: 69° 46' 32.232", 23° 49' 29.568"
 • Koordinater: [69.77562 23.82488]
 • Elevasjon: 383 m (1256 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: Alta Twr 118.10 120.40 Atis 118.175
Fuel: Alta Flyplass, ENAT
Taxi/Mat/Overnatting: Jotka Fjellstue. www.jotka.no

Lovdata

Lovdata: § 1. Landingssteder
Landing og start med luftfartøy kan skje på eller innenfor en avstand på inntil 100 meter fra følgende vann i Alta kommune: Iesjavri, Suolojavre, Suoppatjavre og Store Jotkavann.
§ 2. Formål
Landing og start med luftfartøy etter § 1 er tillatt i forbindelse med transport av personer, bagasje og utstyr til jakt, fiske, bærplukking og fjellvandring.
§ 3. Tidsrom
Landing og start med luftfartøy etter §§ 1 og 2 er tillatt i tiden 1. juli til 15. oktober.
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/tv-19980525-0532-0.html#1

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Finnmark

Suohpatjávri / Veivannet

Innlandsvann
 • GPS: 69° 55' 6.636", 23° 54' 12.6"
 • Koordinater: [69.91851 23.9035]
 • Elevasjon: 390 m (1279 ft)
 • Landing: Ukjent
 • Docking: Ukjent

Radio: Alta Twr 118.10 120.40 Atis 118.175
Fuel:
Taxi: /Mat: / Overnatting:

Lovdata

Lovdata: § 1. Landingssteder
Landing og start med luftfartøy kan skje på eller innenfor en avstand på inntil 100 meter fra følgende vann i Alta kommune: Iesjavri, Suolojavre, Suoppatjavre og Store Jotkavann.
§ 2. Formål
Landing og start med luftfartøy etter § 1 er tillatt i forbindelse med transport av personer, bagasje og utstyr til jakt, fiske, bærplukking og fjellvandring.
§ 3. Tidsrom
Landing og start med luftfartøy etter §§ 1 og 2 er tillatt i tiden 1. juli til 15. oktober.
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/tv-19980525-0532-0.html#1

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Finnmark

Suolojávri / Holmvannet

Innlandsvann
 • GPS: 69° 54' 2.088", 24° 7' 26.076"
 • Koordinater: [69.90058 24.12391]
 • Elevasjon: 365 m (1197 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: Alta Twr 118.10, 120.40, Atis 118.175
Fuel:
Taxi: / Mat: /Overnatting:

Lovdata

Lovdata: § 1. Landingssteder
Landing og start med luftfartøy kan skje på eller innenfor en avstand på inntil 100 meter fra følgende vann i Alta kommune: Iesjavri, Suolojavre, Suoppatjavre og Store Jotkavann.
§ 2. Formål
Landing og start med luftfartøy etter § 1 er tillatt i forbindelse med transport av personer, bagasje og utstyr til jakt, fiske, bærplukking og fjellvandring.
§ 3. Tidsrom
Landing og start med luftfartøy etter §§ 1 og 2 er tillatt i tiden 1. juli til 15. oktober.
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/tv-19980525-0532-0.html#1

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Tafjord

Sjøhavn
 • GPS: 62° 14' 8.268", 7° 25' 16.536"
 • Koordinater: [62.23563 7.42126]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Grei gjestehavn. OBS: Mye høyspent i området! Studer kart og terrenget godt!

Sist oppdatert 24. januar 2019 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Tannstad, Sykkulven

Sjøhavn
 • GPS: 62° 21' 15.192", 6° 35' 6.972"
 • Koordinater: [62.35422 6.58527]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Tannstad SPB : Home of Kitfox LN-YXM. Tlf 908 73 515. Flytebrygge legges ut sommeren .
OBS: Høyspentledning rett over hangar.

Sist oppdatert 15. januar 2019 av mikael
Hardangervidda

Tingvollfjorden, Ål

Innlandsvann
 • GPS: 60° 39' 4.608", 8° 41' 25.332"
 • Koordinater: [60.65128 8.69037]
 • Elevasjon: 336 m (1102 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: Etter søknad kan det gjevast løyve til landing på andre stader enn på dei store vatna i Ål der det er tillatt (sjå under).Det er lov å lande og starte på følgjande vatn i Ål:
Rødungen (sør) - Stolsvassmagasinet i Djup - Strandafjorden (unnateke øvste 1/3 del, dvs nærmast Kleivi) - Flævatn/Gyrinosvatnet – Vatsfjorden – Bergsjøen - Tingvollfjorden
Kommunestyrevedtak https://lovdata.no/forskrift/2020-06-11-1365/§7

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Hardangervidda

Tinnsjå

Innlandsvann
 • GPS: 59° 53' 58.596", 8° 54' 33.192"
 • Koordinater: [59.89961 8.90922]
 • Elevasjon: 190 m (623 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting: På Tinnsjøen er det gjestebrygge innerst i båthavna på Mæl. Også
muligheter til å legge til på strand i nærheten. Tinnsjø kro ligger 5 min gange fra båthavna.

Lovdata

https://lovdata.no/forskrift/1997-10-16-1526

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Jotunheimen

Tisleifjorden

Innlandsvann
 • GPS: 60° 50' 15.324", 9° 19.476"
 • Koordinater: [60.83759 9.00541]
 • Elevasjon: 820 m (2690 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Strand

Radio: 123,50
Vær/webcam: Fuel:
Taxi:
Mat/seng: OSET hotell www.oset.no
Det er vanligvis Splash-In ved Oset om høsten

Lovdata

https://lovdata.no/forskrift/2000-05-22-519

Lovdata: Det vert gjeve generelt løyve til:
a. ferdsle med luftfartøy på - Tisleifjorden
(vestre del). Nord-Aurdal: Bestemmelser i medhold av
motorferdselloven § 5 (gjelder i den tiden
innsjøene er isfrie): Adgang til landing og
start med luftfartøy begrenses til
Strøndafjorden og Tisleifjorden.\

Sist oppdatert januar 2024av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Tønsberg Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 59° 16' 14.844", 10° 23' 57.264"
 • Koordinater: [59.27079 10.39924]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Radio: JARLSBERG, 122,30
Fuel:
Taxi/ Mat/Overnatting:
Brygge: SAMÅBÅTHAVN
NB! LUFTSPORT AKTIVITET PÅ JARLSBERG, NORD-VEST AV BYEN

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Hardangervidda

Tunhovd fjorden

Innlandsvann
 • GPS: 60° 23' 34.152", 8° 52' 1.164"
 • Koordinater: [60.39282 8.86699]
 • Elevasjon: 743 m (2437 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: § 2.Landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag
Landing og start med luftfartøy er tillatt på/fra følgende vann: Norefjorden, Kravikfjorden, Pålsbufjorden, Tunhovdfjorden, Sønstevann, Fønnebøfjorden, Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn.
Landing og start med helikopter er tillatt ved disse stedene: Imingfjell turistheim/Sønstevann dam, Solheimstulen, Halne dam, Bruseter bru i Imingdalen, politihytta i Hvalptjønndalen, Tormodlægeret, fjellstyrehytta ved Kolven, Lometjern, Fjellstyrehytta i Lågaroshøgda, Kilevika, Storfisketjern, utløpet av Langebuåni, Langebueggi, Langebutjønnan, Grothalsen, Bromlebu/Kaggeli og innen 100 m fra Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-12-02-1537

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Nordland og Trøndelag

Tunnsjøen, Nordland

Innlandsvann
 • GPS: 64° 42' 32.292", 13° 21' 53.532"
 • Koordinater: [64.70897 13.36487]
 • Elevasjon: 358 m (1174 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: § 5 Landing og start med luftfartøy
Utover det som er dirkete hjemlet i lov, er landing og start med luftfartøy i utmark tillatt på følgende vann (innenfor kommunens grenser):
• Tunnsjøen
• Limingen
• Namsvatnet\

https://lovdata.no/forskrift/2016-09-19-1106/§6

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Hardangervidda

Tveitavatnet, Os

Innlandsvann
 • GPS: 60° 13' 27.84", 5° 32' 11.256"
 • Koordinater: [60.2244 5.53646]
 • Elevasjon: 61 m (200 ft)
 • Landing: Kun ved avtale
 • Docking: Strand
Note

Høy antennemast og spenn i vestre del.

Start og landing i vestre del mellom Øvreeide Gard og Langeholmen.
OBS: Lokal seilflyaktivitet, særlig rundt Møsnuken 2000 ft.
Radio Ulven trafikk, bakkeradio: 123,50.
ENUL Ulven Flyplass http://www.osaeroklubb.no/

Lovdata

PPR: Øvreeide Gard v/Tore Øvreeide telefon +47 974 66 773.

Sist oppdatert 8. juni 2017 av mikael
Jotunheimen

Tyin

Innlandsvann
 • GPS: 61° 16' 23.808", 8° 12' 45.432"
 • Koordinater: [61.27328 8.21262]
 • Elevasjon: 1084 m (3553 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Vær:
Taxi:
Fuel:
Webcam:
Mat/Seng: http://www.tyinholmen.no/ Tlf: 61 36 78 88

Lovdata

https://lovdata.no/forskrift/2002-06-27-4874

Lovdata: Landing og start med luftfartøy er
tillatt på vatna: Otrøvatnet, Tyin, Bygdin og
Vangsmjøsa.
Dette gjeld både på ope og islagd vatn.
På Tyin er det likevel ikkje lov å lande innafor ei sone
på 3 km frå Tyinosen (ÅRDALSFJORDEN)
(avgrensing Smogelva og Reikesteinsøddin).\

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Østlandet

Tynset Flyplass, Glåma

Innlandsvann
 • GPS: 62° 15' 29.412", 10° 40' 2.568"
 • Koordinater: [62.25817 10.66738]
 • Elevasjon: 480 m (1579 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent
Note

Tynset Traffic 122,30

Radio: Tynset Traffic 122,30
Operativt: https://www.tynsetflyklubb.no/operativt Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

https://lovdata.no/forskrift/2020-10-27-3319 Lovdata: § 5.Landing og start med luftfartøy
Landing og start med motordrevet luftfartøy er tillatt på Glåma begrenset av flyplassens lengde\

Sist oppdatert ja uar 2024 av mikael
Nordland og Trøndelag

Ulen, Lierne Komm.

Innlandsvann
 • GPS: 64° 9' 14.328", 13° 51' 32.76"
 • Koordinater: [64.15398 13.8591]
 • Elevasjon: 345 m (1131 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent
Note

Ulen i området ved industriområdet

Radio:
Fuel:
Mat:/overnatting:

Lovdata

https://lovdata.no/forskrift/2016-09-19-1106/

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Ullensvang / Lofthus

Sjøhavn
 • GPS: 60° 19' 43.716", 6° 39' 16.02"
 • Koordinater: [60.32881 6.65445]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio:
Fuel:
Taxi:
Brygge: HOTELL FLYTEBRYGGE
Mat: / Overnatting: HOTELL ULLENSVANG *****

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Ulvik Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 60° 33' 57.168", 6° 54' 49.788"
 • Koordinater: [60.56588 6.91383]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Flytebrygge

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi:
Brygge: FLYTEBRYGGE TIL HOTELLET
Mat: / Overnatting: BRAKANES HOTELL ****

Sist oppdatert 31. mai 2017 av mikael
Østlandet

Ulvsjøene - Trysil

Innlandsvann
 • GPS: 61° 16' 10.992", 11° 58' 41.484"
 • Koordinater: [61.26972 11.97819]
 • Elevasjon: 521 m (1709 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

To vann Nordre & søndre ligger øst om Osensjøen.
Radio: 123,50
Fuel:
Taxi:
Mat:
Overnatting:

Lovdata

Forskrifter til motorferdsellovens § 5 bokstav a
Det er tillatt for luftfartøy å foreta start og landing på følgende innsjøer:\

 1. Ulvsjøen\
 2. Osensjøen\
 3. Engersjøen.
  https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1989-03-10-4693
Sist oppdatert 19. oktober 2017 av mikael
Hardangervidda

Ustedalsfjorden

Innlandsvann
 • GPS: 60° 31' 14.952", 8° 10' 23.664"
 • Koordinater: [60.52082 8.17324]
 • Elevasjon: 766 m (2513 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: I MEDHALD AV § 6:
løyve til landing og start med sjøfly på:
Ustevann/Sløddfjorden, Strandavatn, Pålsbufjorden, Halnefjorden, Stolsvassbassenget, Ustedalsfjorden, Holsfjorden
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-05-27-1113 (Oppdatert 27.05.2020)

Sist oppdatert 16. september 2020 av mikael
Hardangervidda

Ustevatnet, Ustaoset

Innlandsvann
 • GPS: 60° 30' 6.408", 8° 38.808"
 • Koordinater: [60.50178 8.01078]
 • Elevasjon: 985 m (3231 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting: Kiosk med bensin, Bua butikk, Ustaoset Hotell

Lovdata

Lovdata: I MEDHALD AV § 6:
løyve til landing og start med sjøfly på:
Ustevann/Sløddfjorden, Strandavatn, Pålsbufjorden, Halnefjorden, Stolsvassbassenget, Ustedalsfjorden, Holsfjorden
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-05-27-1113 (Oppdatert 27.05.2020)

Sist oppdatert 16. september 2020 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Utvik

Sjøhavn
 • GPS: 61° 48' 24.876", 6° 31' 5.736"
 • Koordinater: [61.80691 6.51826]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Utvik Marina - Mat & bensin

Sist oppdatert 19. januar 2019 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - NORD

Værlandet

Sjøhavn
 • GPS: 61° 18' 54.792", 4° 43' 48.828"
 • Koordinater: [61.31522 4.73023]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

www.vaerlandet.no +47 957 78 071 webcam: http://www.bulandet-grendalag.org/mobilkamera/image.jpg

Sist oppdatert 19. januar 2019 av mikael
Jotunheimen

Vågåvatnet

Innlandsvann
 • GPS: 61° 51' 24.732", 8° 31' 54.516"
 • Koordinater: [61.85687 8.53181]
 • Elevasjon: 362 m (1187 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Vær: webcam: http://no.webcams.travel/webcam/1231539962-V%C3%A6ret-Lom-Fossheim
Fuel:
Taxi: 959 50 518
Mat/Seng: http://www.vagahotel.no/ Tlf. 61 23 95 50

Lovdata

https://lovdata.no/forskrift/1997-03-04-4959

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Sjøhavner Vestlandet - SØR

Våge, Tysnes

Sjøhavn
 • GPS: 60° 2' 44.808", 5° 31' 28.236"
 • Koordinater: [60.04578 5.52451]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn
Note

Fergetrafikk

Sist oppdatert 2. september 2017 av mikael
Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Valle / Bamble Sjøflyhavn

Sjøhavn
 • GPS: 58° 55' 52.104", 9° 33' 34.74"
 • Koordinater: [58.93114 9.55965]
 • Elevasjon:
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Småbåthavn

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:
Brygge: SMÅBÅTHAVN

Lovdata

Flyforbud over Jomfruland-områdene under 1000ft
Fylkesmannen i Telemark gjorde det kjent at Kongen i Statsråd 16. desember 2016 vedtok å opprette Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde.
Flyvning under 1000 ft innenfor hele dette området er forbudt.(Ytterstreken på kartet) Vi antar at et sjøfly kan lande på utsiden, og taxe til land.

Sist oppdatert 19. juli 2017 av mikael
Jotunheimen

Vangsmjøsa

Innlandsvann
 • GPS: 61° 8' 13.56", 8° 32' 47.148"
 • Koordinater: [61.1371 8.54643]
 • Elevasjon: 466 m (1528 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Vær: http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/Vang/Vang/
Webcam: Fuel:
Taxi:
Mat/seng:

Lovdata

https://lovdata.no/forskrift/2002-06-27-4874

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Hardangervidda

Vangsvatnet, Voss

Innlandsvann
 • GPS: 60° 37' 14.412", 6° 24' 5.616"
 • Koordinater: [60.62067 6.40156]
 • Elevasjon: 47 m (154 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Strand
Note

Vær obs på vinsjbåt med 2000 ft wire til paraglider.Unngå trafikk i ro-klubbens bane.OBS! Lokal trafikk med hangglidere, fallskjerm og seilfly.Unngå operasjon før kl 13 om søn og hellig dager.

Radio: 123,50 Bømoen flyplass, (ENBM)
123,50 Voss SPB (sjøflybase)
Fuel: Privat 100 LL på Bømoen. Ring for avtale.
MoGas fra Esso ved Kulturhuset.
Overnatting med plass for dokking på strand, ved
Voss Vandrerheim eller div hotell i sentrum.\

Lovdata

LOV-1977-06-10-82-§5, LOV-1977-06-10-82-§6

Voss kommune: “Med heimel § 5 bokstav a i lova vert det gjeve løyve til landing og start med luftfartøy på Oppheimsvatnet og deler av Vangsvatnet (jf. soneinndeling). I Vangsvatnet er landing og start med luftfartøy er kun tillatt i sone 1.” (Se sone kart )

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Hardangervidda

Vatsfjorden

Innlandsvann
 • GPS: 60° 41' 27.276", 8° 23' 30.48"
 • Koordinater: [60.69091 8.3918]
 • Elevasjon: 736 m (2414 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: Det er lov å lande og starte på følgjande vatn i Ål:
Rødungen (sør)Stolsvassmagasinet i Djup,
Strandafjorden (unnateke øvste 1/3 del, dvs nærmast Kleivi)
Flævatn/Gyrinosvatnet Vatsfjorden BergsjøenTingvollfjorden
Kommunestyrevedtak https://lovdata.no/forskrift/2020-06-11-1365/§7

Sist oppdatert januar 2024 av mikael
Østlandet

Vermundsjøen, Isbane

Innlandsvann
 • GPS: 60° 42' 6.3", 12° 22' 52.464"
 • Koordinater: [60.70175 12.38124]
 • Elevasjon: 215 m (705 ft)
 • Landing: Kun på islagt vann
 • Docking: Ukjent
Note

Ukjent om det er tillatt ?

Radio: 123,50
Baneretning brøytet og kvistet: 1000 m bane 12 - 30
Mat/Overnatting: http://www.cafe-finnskog.com/

Lovdata

Tillatt på isen, arr fly-in gudstjeneste om vinteren.
Brøyte kontakt: Roger Pildal, tlf +47 469 28 766

Sist oppdatert 1. juni 2017 av mikael
Jotunheimen

Volbufjorden

Innlandsvann
 • GPS: 61° 5' 27.348", 9° 6' 13.428"
 • Koordinater: [61.09093 9.10373]
 • Elevasjon: 434 m (1423 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Vær: http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/%C3%98
ystre_Slidre/Volbufjorden/
Webcam:
Fuel:
Taxi:
Mat/seng:

Lovdata

Lovdata: Utover vitskaplege undersøkingar
som dyretellinger og liknande undersøkingar
i offentleg regi, er adgang til landing og start
med luftfartøy avgrensa til Volbufjorden og
den del av Øyangen (Beito) som ligg i
Øystre Slidre.
http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021024-1880.html

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Finnmark

Vuolitjávri / Nedrevann

Innlandsvann
 • GPS: 69° 54' 29.268", 24° 58' 36.228"
 • Koordinater: [69.90813 24.97673]
 • Elevasjon: 62 m (205 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio: Banak twr 118,90 Atis 136,325

Lovdata

Lovdata: § 1.Landingssteder På og ved Guollejávri/Fiskevann (i nedslagsfeltet til Luostejohka), Leaktojávri/Lektovann (i nedslagsfeltet til Stabburselva), Øvrevann ved Sgoganvarre (unntatt militært skytefelt) og på Nedrevann er det adgang til å foreta landing og start med luftfartøy.§ 2.FormålLanding og start med luftfartøy etter § 1 er bare tillatt i forbindelse med:a. Øvelsesflygingb. Transport av personer, bagasje og utstyr der dette ikke kan skje på alternative måter gjennom etablerte traseer. https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2006-12-20-1658?q=Porsanger+lu

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael
Østlandet

Vurrusjøen

Innlandsvann
 • GPS: 61° 52' 25.104", 12° 6' 7.344"
 • Koordinater: [61.87364 12.10204]
 • Elevasjon: 662 m (2172 ft)
 • Landing: Tillatt
 • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: Landing og start med motordrevet luftfartøy er tillatt på Femund ved Femundshytten, Haugen, Elgå og Femundsenden. På Langsjøen ved Johnsgård, på Grøvelsjøen ved Sylen, på Vurrusjøen, lille Engeren og den del av Engeren som ligger i Engerdal kommune.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20010515-0600.html

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael