Jotunheimen

Arne Ivar Spb

Innlandsvann
  • GPS: 61° 7' 56.388", 8° 54' 39.852"
  • Koordinater: [61.13233 8.91107]
  • Elevasjon: 365 m (1197 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Strand
Note

Slidrefjorden

Arne Ivar Haugen, www.vpspes.com
+47 974 13 560, arne@vpspes.com, Tyinvegen 3170, 2967 Lomen.
Noen områder med lav vannstand. Radio : 123,50

Lovdata

071 Slidrefjorden. https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2015-11-12-1425 Start og landing med luftfartøy er tillate på Storfjorden og Slidrefjorden og den del av Øyangen og Strandefjorden som ligg i Vestre Slidre.

Sist oppdatert 12. juni 2017 av mikael