Nordland og Trøndelag

Aursunden

Innlandsvann
  • GPS: 62° 40' 10.164", 11° 39' 7.128"
  • Koordinater: [62.66949 11.65198]
  • Elevasjon: 691 m (2267 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent
Note

OBS! Vannet ligger inne i Røros TMA

Radio: Røros Twr 120.40 Atis 136.350
Fuel: ENRO
Taxi/Mat/Overnatting: Røros
Ta gjerne kontakt med Røros Flyklubb: +47 958 45 061
OBS! Vannet ligger inne i Røros TMA
Anbefalte sandstrender ved Brekken flyplass Borgosen i øst og ved utløpet ved Moliga i vest.

Lovdata

Lovdata: Landing og start med luftfartøy er tillatt på Aursunden og Hittersjøen. Det er tillatt med landing og start med luftfartøy på alle vatn i kommunen i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi (rognuttak, prøvefiske m.m.). Tiltakene skal skje i samråd med hovedutvalg for Landbruk, plan og miljø.
http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010503-0528.html

Sist oppdatert 2. juni 2017 av mikael