Hardangervidda

Bergsjøen

Innlandsvann
  • GPS: 60° 42' 42.588", 8° 17' 46.932"
  • Koordinater: [60.71183 8.29637]
  • Elevasjon: 1081 m (3546 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: Det er lov å lande og starte på følgjande vatn i Ål:
Rødungen (sør) Stolsvassmagasinet i Djup Strandafjorden (unnateke øvste 1/3 del, dvs nærmast Kleivi) Flævatn/Gyrinosvatnet Vatsfjorden Bergsjøen Tingvollfjorden
https://lovdata.no/forskrift/2020-06-11-1365/§7

Sist oppdatert januar 2024 av mikael