Jotunheimen

Breiddalsvatnet(øst)

Innlandsvann
  • GPS: 62° 39.78", 7° 36' 31.356"
  • Koordinater: [62.01105 7.60871]
  • Elevasjon: 898 m (2946 ft)
  • Landing: ukjent. ta kontakt med kommunen
  • Docking: Ukjent

Radio:
Webcam: http://www.skjaakhytteservice.no/webkamera-grotli/
Fuel:
Taxi: 959 50 940
Mat/seng:
http://www.grotli.no/ tlf: 6121 7474

Lovdata

Lovdata: Den austlege delen av Breidalsvatn, mellom dammen i austre enden av osen og ei line mellom austre enden av vegfyllinga i Hamsevika og ei vik på sørsida av vatnet (UTM 240771). Dette unnataket gjeld både ope og islagt vatn, når tilhøva tillet det.
Lovdata utdatert.

Sist oppdatert januar 2024 av mikael