Jotunheimen

Bygdin

Innlandsvann
  • GPS: 61° 22' 25.32", 8° 18' 18.18"
  • Koordinater: [61.3737 8.30505]
  • Elevasjon: 1057 m (3468 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Webcam: https://jvb.no/webkamera-eidsbugarden
Fuel:
Taxi:
Mat/seng: https://fondsbu.dnt.no/ Tlf. 970 74 218

Lovdata

Lovdata: Landing og start med luftfartøy er tillatt
på vatna: Otrøvatnet, Tyin, Bygdin og Vangsmjøsa.
Dette gjeld både på ope og islagd vatn.
På Tyin er det likevel ikkje lov å lande innafor ei
sone på 3 km frå Tyinosen (avgrensing Smogelva
og Reikesteinsøddin).
https://lovdata.no/forskrift/2002-06-27-4874

Sist oppdatert januar 2024 av mikael