Østlandet

Engeren

Innlandsvann
  • GPS: 61° 37' 41.736", 12° 1' 20.496"
  • Koordinater: [61.62826 12.02236]
  • Elevasjon: 472 m (1548 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: Den del av Engeren som ligger i Engerdal kommune.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20010515-0600.html

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael