Hardangervidda

Flårenden

Innlandsvann
  • GPS: 59° 8' 12.444", 7° 31' 53.508"
  • Koordinater: [59.13679 7.53153]
  • Elevasjon: 270 m (885 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi /Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1999-07-07-847 . 2. Det vert gjeve løyve til landing og start med sjøfly på Otra ved Rysstad - Bjørgum og på Flårenden

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael