Østlandet

Glomma (grue Kommune)

Innlandsvann
  • GPS: 60° 29' 55.176", 12° 3' 5.94"
  • Koordinater: [60.49866 12.05165]
  • Elevasjon: 150 m (492 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Lovdata

Til lovens § 5 b:
3. Landing og start med luftfartøy er tillatt på Hukusjøen, Glomma, Røgden og Skasen (unntatt Vesle-Skasen).
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1982-07-05-1530

Sist oppdatert 24. juli 2017 av mikael