Nordland og Trøndelag

Granasjøen

Innlandsvann
  • GPS: 62° 48' 26.928", 9° 40' 51.024"
  • Koordinater: [62.80748 9.68084]
  • Elevasjon: 650 m (2132 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel: Oppdal ?
Taxi: / Mat: / Overnatting:

Lovdata

Lovdata: § 3.Luftfartøy. Med unntak av Granasjøen kan landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag bare finne sted etter tillatelse i henhold til lovens § 6.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2011-08-25-1303?q=motorferdsel

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael