Hardangervidda

Gyrinosvatnet

Innlandsvann
  • GPS: 60° 49' 51.06", 8° 13' 15.924"
  • Koordinater: [60.83085 8.22109]
  • Elevasjon: 1109 m (3638 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: Det er lov å lande og starte på følgjande vatn i Ål:
Rødungen (sør) - Stolsvassmagasinet i Djup - Strandafjorden (unnateke øvste 1/3 del, dvs nærmast Kleivi) - Flævatn/Gyrinosvatnet
Vatsfjorden – Bergsjøen – Tingvollfjorden.
Kommunestyrevedtak https://lovdata.no/forskrift/2020-06-11-1365/§7

Sist oppdatert januar 2024 av mikael