Hardangervidda

Halne fjorden

Innlandsvann
  • GPS: 60° 24' 11.3436", 7° 42' 34.5312"
  • Koordinater: [60.403151 7.709592]
  • Elevasjon: 1126 m (3694 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Flytebrygge

Lovdata

Lovdata: I MEDHALD AV § 6:
løyve til landing og start med sjøfly på:
Ustevann/Sløddfjorden, Strandavatn, Pålsbufjorden, Halnefjorden, Stolsvassbassenget, Ustedalsfjorden, Holsfjorden
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-05-27-1113 (Oppdatert 27.05.2020)

Sist oppdatert 16. september 2020 av mikael