Hardangervidda

Hartevann, Hovden

Innlandsvann
  • GPS: 59° 31' 38.532", 7° 21' 31.68"
  • Koordinater: [59.52737 7.3588]
  • Elevasjon: 758 m (2486 ft)
  • Landing: Kun ved avtale
  • Docking: Ukjent

Radio: 123,60 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:
Tillatelser: OBS ! Fjellfly helikopter trafikk:
PPR Fjellfly as tel. 452 06 888
5.3 SJØFLYHAVNDATA HOVDEN
5.3.1 RADIOFREKVENS OG KALLESIGNAL
123,6 MHZ, HOVDEN SJØFLYHAVN
5.3.2 ANVENDELSESOMRÅDE
Sjøflyhavnen kan kun benyttes for VFR ops. i dagslys og for sjøfly med største tillatte startmasse på 5.700 kg.
5.3.3 REFERANSEPUNKT LANDINGSOMRÅDE
59.31.45 N - 7.20.59 E (Midtpukt av plassen)
Baneretning: 33 og 15
5.3.4 PLASSHØYDE 2.307 ft.
5.3.5 DIMENSJONER OG DATA
Lengde: 1.200 m (Tilgjengelig 3.000 m)
Bredde: 100 m (Tilgjengelig 400 m)
5.3.6 HINDERE ( Se hinderkart kap. 6)
33: 1000m fra baneende ligger en kolle med høyde 70 m. (213 ft.)
Ved avgang med tungt fly må en svak venstre sving (5-10gr.) utføres under utflyging.
15: 3,5 km. fra bane-ende ligger en kolle med høyde 188m (571 ft.)
ved avgang med tungt fly bør man ved passering av strandkanten svinge venstre for å følge elveleiet /dalføret som er hinderfritt.
Ved taxiing på vannet skal man være klar over skjær i vannet. (Ref. kart kap. 6)
5.3.7 AVBRUTT LANDING
15: Avbrutt landing skal skje senest 90 gr. ut for Fiskeholmen
5.3.8 VIND- OG VÆRFORHOLD
Ved vind kan det oppstå kompliserte turbulente forhold, spesielt ved vinder fra vestlig kant
Vind fra sørlig og nordlig kant gir normalt ingen problemer.
I månedene september/ oktober/november kan det oppstå morgentåke over vannet ved klarvær/høytrykk.

Lovdata

Tillatelser: OBS ! Fjellfly helikopter trafikk:
PPR Fjellfly as tel. 452 06 888

Sist oppdatert 13. september 2017 av mikael