Nordland og Trøndelag

Hittersjøen, Røros

Innlandsvann
  • GPS: 62° 35' 25.512", 11° 25' 5.808"
  • Koordinater: [62.59042 11.41828]
  • Elevasjon: 672 m (2204 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent
Note

OBS! Vannet ligger inne i Røros TMA

Radio: ENRO twr 120.40 Atis 136,35
Fuel: Røros
OBS! Vannet ligger inne i Røros TMA
Taxi: / Mat: / Overnatting: Røros
Ta gjerne kontakt med Røros Flyklubb: +47 958 45 061
Anbefalte fortøying i vestre ende av sjøen på nordsiden av utløpet, ved vann rense anlegget.

Lovdata

Lovdata: Landing og start med luftfartøy er tillatt på Aursunden og Hittersjøen. Det er tillatt med landing og start med luftfartøy på alle vatn i kommunen i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi (rognuttak, prøvefiske m.m.). Tiltakene skal skje i samråd med hovedutvalg for Landbruk, plan og miljø.
http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010503-0528.html

Sist oppdatert 1. juni 2017 av mikael