Østlandet

Hukusjøen

Innlandsvann
  • GPS: 60° 31' 13.08", 11° 56' 15.864"
  • Koordinater: [60.5203 11.93774]
  • Elevasjon: 176 m (577 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1982-07-05-1530.
Til lovens § 5 b:
3. Landing og start med luftfartøy er tillatt på Hukusjøen, Glomma, Røgden og Skasen (unntatt Vesle-Skasen).

Sist oppdatert 25. august 2017 av mikael