Sjøhavner Oslo - Sørlandet

Kragerø Sjøflyhavn

Sjøhavn
  • GPS: 58° 51' 55.548", 9° 24' 38.304"
  • Koordinater: [58.86543 9.41064]
  • Elevasjon:
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Småbåthavn
Note

Restriksjoner Jomfruland !

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:
Brygge: SMÅBÅTHAVN

Lovdata

Flyforbud over Jomfruland-områdene under1000ft
Fylkesmannen i Telemark gjorde det kjent at Kongen i Statsråd 16. desember 2016 vedtok å opprette Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde.
Flyvning under 1000 ft innenfor hele dette området er forbudt.(Ytterstreken på kartet).

Sist oppdatert 9. august 2017 av mikael