Hardangervidda

Langesjøen (rauhelleren)

Innlandsvann
  • GPS: 60° 14' 54.6", 7° 46' 43.176"
  • Koordinater: [60.2485 7.77866]
  • Elevasjon: 1210 m (3970 ft)
  • Landing: Ikke tillatt
  • Docking: Ukjent
Note

Hardangervidda nasjonalpark

Mat / Overnatting: Rauhelleren www.rauhelleren.no
OBS! Vannet ligger i Hardangervidda nasjonalpark.
Du bør ikke lande her!

Lovdata

Lovdata: Landing og start med luftfartøy er tillatt på/fra følgende vann: Norefjorden, Kravikfjorden, Pålsbufjorden, Tunhovdfjorden, Sønstevann, Fønnebøfjorden, Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-12-02-1537

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael