Finnmark

Leaktojávri/ Lektovann

Innlandsvann
  • GPS: 70° 11' 14.1", 24° 21' 33.336"
  • Koordinater: [70.18725 24.35926]
  • Elevasjon: 294 m (964 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio: Banak twr 118,90 Atis 136,325
Vær: http://www.yr.no/sted/Norge/Finnmark/Porsanger/Leaktoj%C3%A1vri/

Lovdata

Lovdata: § 1.Landingssteder på og ved Guollejávri/Fiskevann (i nedslagsfeltet til Luostejohka), Leaktojávri/Lektovann (i nedslagsfeltet til Stabburselva), Øvrevann ved Sgoganvarre (unntatt militært skytefelt) og på Nedrevann er det adgang til å foreta landing og start med luftfartøy. § 2. Formål Landing og start med luftfartøy etter § 1 er bare tillatt i forbindelse med: a. Øvelsesflyging b. Transport av personer, bagasje og utstyr der dette ikke kan skje på alternative måter gjennom etablerte traseer.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2006-12-20-1658?q=Porsanger+lu

Sist oppdatert 2. juni 2017 av mikael