Nordland og Trøndelag

Limingen,nordland

Innlandsvann
  • GPS: 64° 45' 27.324", 13° 38' 3.732"
  • Koordinater: [64.75759 13.63437]
  • Elevasjon: 418 m (1371 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: § 5 Landing og start med luftfartøy
Utover det som er dirkete hjemlet i lov, er landing og start med luftfartøy i utmark tillatt på følgende vann (innenfor kommunens grenser):
• Tunnsjøen
• Limingen
• Namsvatnet
https://lovdata.no/forskrift/2016-09-19-1106/§6

Sist oppdatert januar 2024 av mikael