Østlandet

Lomnessjøen

Innlandsvann
  • GPS: 61° 45' 5.148", 11° 11' 37.284"
  • Koordinater: [61.75143 11.19369]
  • Elevasjon: 256 m (839 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: § 2.(til lovens § 5 a) Landing og start med luftfartøy, sommer og vinter, er tillatt i Storsjøen og Lomnessjøen når det foregår i en avstand av minimum 200 meter fra land. Taksing til og fra land er tillatt. § 3.Forskriften trer i kraft straks den er kunngjort. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere forskrift av 22. juni 1989.1
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1998-05-28-630?q=motorferdsel+

Sist oppdatert 30. mai 2017 av mikael