Østlandet

Mjøsa - Gjøvik Kommune

Innlandsvann
  • GPS: 60° 45' 35.568", 10° 46' 4.62"
  • Koordinater: [60.75988 10.76795]
  • Elevasjon: 123 m (403 ft)
  • Landing: Ikke lenger tillatt
  • Docking: Flytebrygge
Note

OBS! Totenviken er naturreservat !

Radio: Stafsberget 130,275
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting: Gjøvik,
Toten kommune:
Totenvika naturreservat - Sundvika
Utløpet av Lenaelva ble opprettet som naturreservat i 1990 ved Kronprinsregentens resolusjon av 12. oktober.
Her er det et verneverdig fugle-, dyre- og planteliv. Et stort antall fugler hekker her, og for mange er det et sentralt stoppested på trekkruta.
Det er ferdselsbegrensninger til vanns under vårtrekket.

Lovdata

NB! Gjøvik kommune har trukket tilbake landings tillatelsen.

Lovdata: Når det gjelder landing og start med luftfartøy gjelder en generell tillatelse til start og landing med småfly på Mjøsa. På Skumsjøen er det også tillatt med fly i tiden 1. januar til 30. april. På hverdager må starting og landing av fly skje mellom kl. 10.00 og 18.00 og på søn- og helligdager mellom kl. 12.00 og 18.00. Landingsstripens plassering skal fastsettes i samråd med kommunen.
Ytterligere informasjon:
Veg, park og friluftseksjonen, tlf 61 18 97 43
http://www.gjovik.kommune.no/teknisk-og-eiendom/veg-park-og-friluftsliv

Sist oppdatert januar 2024 av mikael