Østlandet

Møkeren

Innlandsvann
  • GPS: 60° 10' 14.628", 12° 22' 13.548"
  • Koordinater: [60.17073 12.37043]
  • Elevasjon: 174 m (570 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Brygge,transport, mat, overnatting, bensin ? Tips mottas med takk :)

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1988-11-10-4846
Landing og start med luftfartøy er tillatt på Sigernessjøen, Møkeren og Skasen

Sist oppdatert 22. august 2017 av mikael