Nordland og Trøndelag

Namsvatnet, Nordland

Innlandsvann
  • GPS: 65° 18.684", 13° 42' 31.932"
  • Koordinater: [65.00519 13.70887]
  • Elevasjon: 455 m (1492 ft)
  • Landing: Tillatt
  • Docking: Ukjent

Radio:
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting:

Lovdata

Lovdata: § 5 Landing og start med luftfartøy
Utover det som er dirkete hjemlet i lov, er landing og start med luftfartøy i utmark tillatt på følgende vann (innenfor kommunens grenser):
• Tunnsjøen
• Limingen
• Namsvatnet\

https://lovdata.no/forskrift/2016-09-19-1106/§6

Sist oppdatert januar 2024/av mikael